Dordrecht wijkvernieuwing Oud Krispijn

Opdrachtgever(s)

  • Trebbe

Architect(en)

Locatie

  • Dordrecht

Status

  • Gerealiseerd

Wijkvernieuwing Oud Krispijn Dordrecht

Kracht: integrale wijkvernieuwing, duurzaam en betaalbaar wonen, natuurinclusief, klimaatadaptief, deelmobiliteit

Oud Krispijn is een wijk direct ten zuiden van de binnenstad van Dordrecht. Het is de eerste stadsuitbreiding ten zuiden van de spoorlijn Dordrecht-Rotterdam. De wijk is grotendeels gebouwd in de jaren dertig volgens de tuinstadgedachte met bomenrijke singels, gekromde lanen, zichtassen op de Grote Kerktoren, voortuinen met hagen en een rijke architectuur. De laatste jaren is veel geïnvesteerd om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren door middel van renovatie, het verminderen van het aantal huurwoningen door sloop en deze vervangen door nieuwbouw in overwegend de koopsector. Naast het verbeteren van de woningvoorraad heeft er ook een grote investering plaatsgevonden in het openbare gebied: er is meer ruimte gecreëerd voor groen, speelruimten en parkeren.

Fase 1 Bloei van Krispijn

Trebbe werd als partner geselecteerd door gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling en realisatie van De Bloei van Krispijn. Het plan bestaat uit 76 woningen. Met een lichte steen, grote raamvlakken en een zorgvuldige detaillering refereert het plan aan het frisse en open karakter van de vroeg naoorlogse woningbouw. Ook de diepe voortuinen en de groene erfscheiding dragen hieraan bij. Hierdoor krijgt het plan zijn eigen identiteit en sluit het tegelijk mooi aan bij de bestaande omgeving. Naast een goed ontwerp is ook zorgvuldig nagedacht over de energiezuinigheid van deze woningen. De groene binnenhoven zijn gemeenschappelijk. Doordat 38 woningen bestemd zijn voor de middenhuur en 38 woningen voor de koop is de Bloei van Krispijn een fijne plek bereikbaar voor een brede doelgroep.

Fase 2 De Tuinen van Krispijn

Na de ontwikkeling en realisatie van de eerste fase Patersweg Dordrecht is Trebbe opnieuw als partner geselecteerd door gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling en realisatie van de tweede fase Patersweg. Het plan, opnieuw naar een ontwerp van A3 Architecten, bestaat uit 51 woningen. Met een warme gemêleerde steen, grote raamvlakken en een zorgvuldige detaillering refereert het plan aan het frisse en open karakter van de vroeg naoorlogse woningbouw. Ook de diepe voortuinen en de groene erfscheiding dragen hieraan bij. Hierdoor krijgt het plan zijn eigen identiteit en sluit het tegelijk mooi aan bij de omliggende omgeving. Naast een goed doordacht ontwerp is ook zorgvuldig nagedacht over duurzaamheid. De woningen zijn energieneutraal en deelmobiliteit maakt onderdeel uit van het plan. De Tuinen van Krispijn wordt een klimaatadaptieve leefomgeving. Het groen parkeren en groene daken op de houten bergingen zijn hier concrete vertalingen van. Door een rijke diversiteit in woningtypes in de verkoop aan te bieden, is De Tuinen van Krispijn bereikbaar voor een brede doelgroep.

Naast de herontwikkeling die Trebbe hier voor eigen risico op zich neemt, nam Trebbe ook voor woningcorporatie Trivire de nieuwbouw van 30 appartementen en 18 woningen ter hand.

Dit project in de media

Deel dit project op social media