De aarde verandert, Nederland verandert

De zomers dat het ene hitterecord na het andere sneuvelt, droogterecords, enorme stortbuien, ondergelopen kelders en straten, hagelstenen als golfballen. De ene waarschuwing na de ander dat onze aarde uitgeput raakt, ecosystemen die dreigen in elkaar te storten, microplastic en gif dat onze voedselketen binnendringt. Het is tijd voor een nieuwe, duurzame, gezonde en vooral toekomstbestendige wind.

Die wind is nu nog een briesje maar groeit uit naar een stevige wervelwind. Aangejaagd door de overheid die scherpere eisen en wetten doorvoert zoals:

  • Het terugdringen van energieverbruik is voorzien in BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw), met het opwarmen van de aarde en de wens om gezonde woningen te realiseren is de wet temperatuuroverschrijding (TOjuli) aanstaande.
  • Het aardgasverbod bij nieuwbouwprojecten sinds medio 2018.
  • Om bewustere materiaalkeuzes en circulariteit aan te jagen is de MPG (milieuprestatie gebouwen) doorgevoerd. Ook voorziet het Bouwbesluit hierin door ondergrenzen voor te schrijven.
  • Periodiek worden deze eisen en wetten verder aangescherpt. Het uiteindelijke doel? Allemaal energieneutraal in 2050 en een 100% circulaire economie.

De nieuwe wind wordt versterkt door bedrijven die durven te kiezen voor duurzaamheid, voorop lopen en geloven dat dit samen kan gaan met betaalbaarheid.

Zo geeft Trebbe invulling aan duurzaamheid

Nederland mooier maken door het creëren van duurzame en gezonde leefomgevingen. Onze ambitie, actueler dan ooit. En dat is niet voor niets. We geven onze wereld door aan onze kinderen, kleinkinderen en hen die daarna komen. Onze verantwoordelijkheid als ontwikkelende bouwer daarin is groot en die nemen we ook. We zijn constant op zoek naar de meest duurzame en gezonde oplossingen. Zodat we een gezonde aarde rijk aan gezonde en duurzame leefomgevingen doorgeven.

Onze ambitie staat niet alleen mooi op papier. Het is een ambitie die we doorleven. Het geeft ons een kader binnen onze bedrijfsvoering en dient als vertrekpunt tijdens de ontwikkeling, realisatie en het beheer van onze projecten; onze leefomgevingen. Om concreet uitvoering te geven aan onze ambitie, delen we deze op in drie pijlers:

1.    Energie

Energiebesparing, duurzame energie en het beperken van fossiele brandstoffen staan centraal in de ontwikkeling van onze duurzame leefomgevingen. Zo verminderen we onze CO2-uitstoot en roepen we de uitputting van de aarde een halt toe.

2.    Materiaal

We (her)gebruiken grondstoffen en beperken materiaalgebruik en onze afvalstromen. Bij permanente leefomgevingen zetten we in op levensduurverlenging en onderhoudsarm. Bij tijdelijke leefomgevingen zetten we in op hergebruik en circulariteit. Zo dragen wij ons steentje bij aan het stoppen van de uitputting van onze aarde en verkleinen we de CO2-uitstoot.

3.    Gezondheid, milieu & veiligheid

In onze leefomgevingen is het prettig en gezond verblijven. Zo zetten we in op klimaatadaptatie, gezonde gebouwen waar het prettig verblijven is, gebruiken we geen giftige stoffen en beperken we het gebruik van natuurvreemde stoffen.

Deze drie pijlers zijn gemakkelijk te vertalen naar concrete doelen en acties die goed in te passen zijn binnen onze projecten. En zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maatregelen die we treffen op het gebied van bijvoorbeeld energie hebben ook invloed op de twee andere pijlers. Door samen met onze relaties  integraal vanuit deze drie pijlers te handelen bereiken we het meest optimale resultaat.

duurzaamheid
Trebbe omarmt duurzaamheid

Zo brengt Trebbe duurzaamheid in de praktijk

Vanzelfsprekend volgt Trebbe de voorgeschreven wetten, eisen en regelgeving tijdens de ontwikkeling, realisatie en het beheer van haar projecten. Maar Trebbe wil meer dan dat. Een voortrekkersrol vervullen en op die manier altijd voorbereid zijn op de toekomst. Een rol die Trebbe vervult vanuit dat wat diep in ons DNA is verankerd; vanuit samenwerking.

  • Samenwerking binnen kennisplatforms, onderzoeken en innovaties.
  • Samenwerking met onze opdrachtgevers. Wij bieden hen actief duurzame alternatieven aan
  • En door zelf te experimenteren samen met partners. Ieder kenniscentrum binnen Trebbe voert ieder jaar minstens één pilotproject uit dat ruim voor loopt op de huidige wet- en regelgeving.

Deel dit verhaal op social media