Trebbe; mee blijven bewegen en blik op de lange termijn

Na een bewuste pas op de plaats een jaar eerder, maakte de omzet van Trebbe Holding in 2021 een flinke sprong. De omzet steeg met 28% naar € 486 miljoen. Het rendement bedroeg 4% voor belastingen. De omzet verkregen uit utiliteitsbouw en bedrijfshuisvesting groeide van € 87 miljoen naar € 104 miljoen. De omzet verkregen uit de ontwikkeling, nieuwbouw en verduurzaming van woningen groeide met € 90 miljoen naar € 382 miljoen. Trebbe Holding bestaat uit Trebbe Groep, Dijkham Bouw, Bouwbedrijf Van den Hengel en de Giesbers Bedrijven.

Verdere groei op een krappe arbeidsmarkt

In 2021 groeide het personeelsbestand van Trebbe Holding door tot bijna vijfhonderd mensen. Voor 2022 verwacht Trebbe nog een lichte toename van nieuwe collega’s. Net als voorgaande jaren is de arbeidsmarkt erg krap. Ook Trebbe heeft nog een aantal lastig in te vullen vacatures.

Doorkijk 2022

Na de omzetsprong van 2021, verwacht Trebbe de omzet voor 2022 te consolideren. De goedgevulde orderportefeuille biedt een stevig fundament voor 2022 en verdere jaren. Wel verwacht Trebbe dat de cijfers onder druk komen te staan dit jaar. Trebbe ondervindt momenteel leveringsproblemen en explosieve prijsstijgingen van grondstoffen, materialen en producten. Dit is te wijten aan de grote schaarste die nog verder is toegenomen door de geopolitieke situatie in Europa. De ernst van de oorlogssituatie in Oekraïne en het menselijk leed zijn met geen pen te beschrijven. Hoe groot de impact van de oorlog op onze economie en de omzet en het resultaat van ons bedrijf in 2022 en verder is, is momenteel nog lastig in te schatten maar dat het Trebbe gaat raken is zeker.

MH140313-JB014 (Large)
Trebbe (2)

Meebewegen, innovatiekracht en samenwerken

Hoe de dag van morgen eruitziet is lastig in te schatten, de veranderingen, uitdagingen en ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Naast de schaarste aan grondstoffen, materialen en producten staat de ontwikkel- en bouwbranche voor andere uitdagingen. Het gebrek aan woningbouwlocaties en capaciteit bij met name gemeenten om snel procedures te doorlopen en goede woningbouw mogelijk te maken, dragen niet bij aan het (versneld) oplossen van het woningtekort. Verder spelen er nog grote thema’s als het Didam-arrest, personeelstekort, de beschikbaarheid van bouwpartners en stikstof. Dit terwijl betaalbaarheid de grootste uitdaging van deze tijd is. Dat vraagt om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en innovatiekracht. Om goed op de verschillende omstandigheden mee te kunnen bewegen en aan te blijven sluiten op de vragen uit de markt, wordt geïnvesteerd in de (door)ontwikkeling van producten en diensten die bij de huidige en toekomstige tijdsgeest passen. Er is en blijft bijzondere aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid. Trebbe blijft ook oog houden voor de impact van onze werkzaamheden en projecten op de maatschappij en we blijven mensgericht. Om dat te bereiken wordt geïnvesteerd in het organiseren van een efficiëntere keten door onder meer verdere industrialisatie, digitalisering en robotisering, ook worden de samenwerkingsvormen geïntensiveerd. Al sinds jaar en dag werkt Trebbe nauw samen met opdrachtgevers, co-makers en collega-bedrijven. Trebbe ziet een verdere intensivering in de wijze waarop we samenwerken en het aantal ketensamenwerkingen, strategische en/of langjarige samenwerkingen. Trebbe is ervan overtuigd dat door krachten te bundelen en samen verder te innoveren, we het hoofd kunnen bieden aan de vraagstukken van deze tijd.

Deel dit verhaal op social media