Trebbe; mee blijven bewegen en blik op de lange termijn

Na een omzetsprong in 2021, liep de omzet over 2022 licht terug naar € 468 miljoen. Het rendement daalt ten opzichte van een jaar eerder en bedroeg ruim 2% voor belastingen. De omzet verkregen uit utiliteitsbouw en bedrijfshuisvesting groeide met 14% van € 104 miljoen naar € 121 miljoen. De omzet verkregen uit de ontwikkeling, nieuwbouw en verduurzaming van woningen daalde met bijna 10% van € 382 miljoen naar € 347 miljoen. Trebbe Holding bestaat uit Trebbe Groep, Dijkham Bouw, Bouwbedrijf Van den Hengel en de Giesbers Bedrijven.

Verdere groei op een krappe arbeidsmarkt

In 2022 groeide het personeelsbestand van Trebbe Holding door tot ruim vijfhonderd mensen. De verwachting is dat dit in 2023 ongeveer gelijk blijft.  Binnen Trebbe staan nog een aantal vacatures open, die lastig in te vullen zijn. Ook heeft Trebbe geïnvesteerd in het aantrekken, binden en boeien van jonge mensen. De afgelopen jaren hebben steeds meer praktikanten, stagiairs, afstudeerders en trainees een plek gekregen binnen Trebbe.

Doorkijk 2023

Trebbe verwacht de omzet voor 2023 te consolideren. Trebbe beschikt over een goedgevulde orderportefeuille voor 2023 en de jaren die daarop volgen. Toch ziet Trebbe ook dat de zekerheid van deze projecten, met name voor de middellange en langere termijn, onder druk staat. Het is een spannende tijd. De extreme prijsstijgingen lijken op onderdelen af te nemen. Daarnaast wordt de vastgoedbranche geconfronteerd met stijgende rentes met als gevolg afnemende verkopen en interesse van beleggers, tekort aan betaalbare grond om op te bouwen, lange doorlooptijden bij (semi-)overheden, onzekerheid in wet- regelgeving rondom onder meer stikstof, het Didam-arrest, de neerwaartse beweging op de woningmarkt en de inflatie. Hoe groot de impact van deze onzekerheden is op de economie, de omzet en het resultaat voor 2023 en verder, is lastig te voorspellen.

MH140313-JB014 (Large)
Trebbe (2)

Samen bouwen aan geluk

Trebbe scherpte in 2022 haar strategie aan. Dat heeft geresulteerd in het nieuwe ondernemingsplan ‘Samen bouwen aan geluk’. Trebbe kiest ervoor om verder te kijken dan alleen financieel-economische waarde, en juist ook te kijken naar de aarde, de maatschappij en de mens. Met deze hernieuwde strategie, missie en visie maakt Trebbe dit meer concreet.

Elkaar vasthouden en meebewegen

Eén van de grootste uitdagingen van deze tijd is betaalbaarheid, daarom introduceert Trebbe dit jaar nog haar betaalbare, industriële woning. Het woningtekort blijft, daar veranderen een wegzakkende woningmarkt, prijs- en rentestijgingen niets aan. Trebbe zet zich maximaal in om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit maatschappelijke probleem. Met inzet van digitalisering en industrialisatie wil Trebbe een efficiëntere keten organiseren. En hoe wrang ook, mede aangejaagd door de stijgende energieprijzen, ziet Trebbe kansen op het gebied van verduurzaming van bestaande woningvoorraden. Net zoals alle andere jaren koestert Trebbe de samenwerkingen die zij met opdrachtgevers, co-makers en bouwpartners heeft. De huidige markt en de ontwikkelingen en onzekerheden die zich aftekenen zijn op z’n minst zorgwekkend te noemen. We moeten elkaar de komende periode vasthouden en samen meebewegen op wat erop ons afkomt. Samenwerking, creativiteit, efficiëntie en een gezonde dosis lef moeten ons daarbij helpen.

Deel dit verhaal op social media