Trebbe; mee blijven bewegen en blik op de lange termijn

Na een periode van groei maakte Trebbe een bewuste pas op de plaats. Hierdoor liep de omzet over 2023 licht terug ten opzichte van 2022. Deze bedroeg over 2023 € 450 miljoen. Het rendement verbeterde ten opzichte van een jaar eerder, dit bedroeg ruim 3% voor belastingen. De omzet verkregen uit utiliteitsbouw en bedrijfshuisvesting daalde licht ten opzichte van een jaar eerder en kwam uit op € 101 miljoen. De omzet verkregen uit de ontwikkeling, nieuwbouw en verduurzaming van woningen nam met ruim 2 % van € 339 miljoen toe naar € 347 miljoen. Trebbe Holding bestaat uit Trebbe Groep, Dijkham Bouw, Bouwbedrijf Van den Hengel en de Giesbers Bedrijven.

Verdere groei op een krappe arbeidsmarkt

In 2023 bleef het personeelsbestand van Trebbe Holding nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Ruim vijfhonderd mensen werken iedere dag weer aan duurzame gezonde en betaalbare huisvesting. Voor 2024 verwachten Trebbe dat het personeelsbestand licht stijgt. Er staat binnen Trebbe nog wel een aantal vacatures open die bijzonder lastig in te vullen is. De krapte op de arbeidsmarkt is onverminderd groot. Vacatures blijven steeds langer openstaan. Om voor voldoende instroom te zorgen, investeert Trebbe onverminderd in het aantrekken, binden en boeien van jonge mensen. De afgelopen jaren werken steeds meer praktikanten, stagiairs, afstudeerders en trainees een plek bij Trebbe en een behoorlijk aantal van hen wist Trebbe ook aan zich te binden.

Doorkijk 2024

Trebbe verwacht een lichte stijging in de omzet voor 2024. Trebbe beschikt over een goedgevulde orderportefeuille voor 2024 en de jaren die daarop volgen.  Tegelijkertijd ziet Trebbe nog steeds prijsstijgingen en blijft er een tekort op het gebied van goede (vak)mensen. Daarnaast is Trebbe benieuwd naar de kabinetsformatie en hoe de regie op de volkshuisvesting er helemaal uit gaat zien. Dit brengt tot op heden vooral onzekerheid met zich mee voor de bouwbranche maar even zo goed voor beleggers, woningzoekenden en bewoners.

Trebbe
Trebbe Kracht - Rick bouwhuis en Stefan Doornink.

Samen bouwen aan geluk, met aandacht voor aarde, maatschappij, mens en continuïteit

Hoe de dag van morgen eruitziet, dat weet niemand. Veranderingen blijven elkaar in een rap tempo opvolgen. Vanuit de strategie ‘Samen bouwen aan geluk’ en door verder te kijken dan alleen financieel-economische waarde kan Trebbe goed meebewegen op de kansen en uitdagingen die op dit moment spelen. Eén van de grootste uitdagingen van deze tijd is betaalbaarheid en voldoende goede en duurzame woningen, daarom introduceerde Trebbe eerder dit jaar Bewust & Flexibel; een industriële woning. Opdrachtgevers kunnen met behulp van de Trebbe Woningconfigurator zelf een woning samenstellen door keuzes te maken voor een betonnen, houten of hybride casco, verschillende energiescenario’s, afwerkingsniveaus, architectuur en meer. Het woningtekort blijft en wordt op korte termijn niet minder, ondanks het teruglopen van vergunningen, prijs- en rentestijgingen. Het is aan ons om met goede oplossingen te komen, om dit maatschappelijke probleem aan te pakken. Met inzet van digitalisering en industrialisatie wil Trebbe een efficiëntere keten organiseren. Ook de vraag naar verduurzaming van de bestaande woningvoorraad blijft onverminderd hoog. En als altijd koestert Trebbe de samenwerkingen die zij met opdrachtgevers, co-makers en bouwpartners heeft. Trebbe ziet een verdere intensivering in de wijze waarop we samenwerken en het aantal ketensamenwerkingen, strategische en/of langjarige samenwerkingen. Door krachten te bundelen, processen te optimaliseren en samen verder te innoveren, is Trebbe ervan overtuigd dat het hoofd geboden kan worden aan de vraagstukken en uitdagingen van deze tijd.

Deel dit verhaal op social media