Trebbe; stabiel en financiële slagkracht

Na jaren van groei maakte de omzet van Trebbe Holding in 2020 een kleine pas op de plaats. De totale omzet daalde licht naar € 379 miljoen. Het rendement verbeterde sterk ten opzichte van een jaar eerder en bedroeg 5,1% voor belastingen. De omzet uit woningbouw binnen Trebbe bedroeg € 292 miljoen. De omzet verkregen uit utiliteitsbouw en bedrijfshuisvesting daalde licht van € 100 miljoen naar € 87 miljoen. Onder Trebbe Holding vallen Trebbe Groep, Dijkham Bouw, Bouwbedrijf Van den Hengel en de Giesbers Bedrijven.

Verdere groei op een krappe arbeidsmarkt

Het personeelsbestand is in 2020 licht gegroeid. Richting het einde van 2020 nam de omzet in aanloop naar 2021 verder toe. Als gevolg van die toename, groeit het aantal collega’s in 2021. “Ons personeelsbestand maakt in 2021 een groei door. Dat is een mooie ontwikkeling, maar tegelijkertijd ook een uitdaging. Er was al sprake van krapte op de arbeidsmarkt en die is het afgelopen jaar alleen maar groter geworden”, vertelt Hein jr.

Doorkijk 2021

Na een bewuste pas op de plaats met de omzet in 2020, voorziet Trebbe een omzetsprong voor 2021. Hein Trebbe jr.: “De goedgevulde orderportefeuille biedt een stevig fundament voor 2021 en verdere jaren.” Trebbe verwacht dat de omzet verkregen uit projectontwikkeling, de nieuwbouw van grondgebonden woningen en appartementencomplexen en de omzet vanuit utiliteitsbouw en bedrijfshuisvesting stijgt. De omzet vanuit groot onderhoud en renovatie van bestaand vastgoed wordt geconsolideerd. Dit bij elkaar resulteert in een te verwachten omzetgroei in 2021 van circa 20%. “Die omzetgroei is natuurlijk een prachtige ontwikkeling en het bewijs dat we de juiste strategie volgen en de juiste oplossingen hebben voor de vragen die in de markt spelen. Tegelijkertijd is groei niet iets waar we direct op sturen. Voor ons zijn de lange termijn, duurzame relaties, behoud en versterken van onze cultuur en rendementsverbetering belangrijke uitgangspunten.”

MH140313-JB014 (Large)
Trebbe (2)

Veranderende omstandigheden vragen om flexibiliteit en aanpassingsvermogen

De marktomstandigheden zijn momenteel aan veranderingen onderhevig. Hein Trebbe jr.: “Kijk naar de situatie op de woningmarkt. De grote vraag naar en het tekort aan grondstoffen leidt tot prijsstijgingen op de inkoopmarkt. En we worden geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt. Ook is er nog onzekerheid rondom de verdere ontwikkeling van de corona-pandemie en spelen thema’s als stikstof en het tekort aan locaties en planvertragingen nog een rol. Dit en meer speelt terwijl betaalbaarheid een van de grootste opgaves is. Dat vraagt om flexibiliteit, aanpassingsvermogen en innovatiekracht.”

Deel dit verhaal op social media