De kerncijfers van Trebbe Groep B.V. 

Na een forse omzetstijging in 2015, nam ook in 2016 de omzet aanzienlijk toe. De totale omzet steeg met ruim 22% naar € 230 miljoen. Voor 2017 verwacht Trebbe een verdere stijging van de omzet en een verbetering van het nettoresultaat. Met name woningbouw maakte een sterke groei door. De omzet steeg met 28% van € 120 miljoen naar € 154 miljoen. De omzet verkregen uit utiliteitsbouw nam met 12% toe tot € 76 miljoen. Het nettoresultaat van Trebbe kende een lichte stijging; van € 5,4 miljoen naar 5,9 miljoen (2,6% van de omzet). Trebbe is in de jaren die achter ons liggen altijd winstgevend gebleven.

Personeel

Als gevolg van de sterke omzetgroei is ook het personeelsbestand van Trebbe gegroeid. Eind 2016 waren er 330 personen in dienst, een stijging van ruim 12% ten opzichte van 2015. Mede door de verwachte omzetstijging in 2017 wordt ook een toename van het aantal medewerkers verwacht.

 

Missie: creëren van (klant)waarde voor alle belanghebbenden

Trebbe heeft de afgelopen jaren vol ingezet op conceptueel denken en het in teams werken. De kenniscentra BasisWonen, HoogWonen, BestaandWonen, Utiliteitsbouw & Specials, waar ook transformatie onderdeel van uitmaakt, en KleinBouw zijn hier het resultaat van. Hein Trebbe sr.: “Onze kenniscentra beantwoorden aan de sterke focus waardoor zoveel mogelijk klantwaarde gecreëerd en geboden wordt. Door het aanbrengen van focus, de vergaande samenwerking met onze co-makers, toepassing van duurzame oplossingen en het verder optimaliseren van onze processen kunnen wij efficiënter, sneller en kwalititatief betere producten bieden aan onze opdrachtgevers en klanten. Deze strategie werpt zijn vruchten af.”

 


 

D&B rating 1 certificaat

We zijn er trots op tot de slechts 18 % van de Nederlandse bedrijven te behoren die over de hoogste kredietwaardigheid beschikt: een D&B rating 1 certificaat.

Meld je aan voor de nieuwbrief

@KRACHT