Trebbe BestaandWonen

Trebbe BestaandWonen

Wij zijn Trebbe BestaandWonen. Waarde creëren met bestaand vastgoed is waar wij goed in zijn. Met een team van bevlogen mensen zoeken we naar de beste oplossing voor uw onderhouds- of renovatieproject!

Prettig, gezond, betaalbaar en duurzaam; vier pijlers die het uitgangspunt vormen om te komen tot de beste oplossing. Op het gebied van renovatie, onderhoud en beheer vindt u in Trebbe een betrouwbare, ervaren partner. Huisvestingsvraagstukken beantwoorden we vanuit de keten en ons concept mét ruimte voor maatwerk.

Feiten en voordelen

  • Creëren van de beste oplossing voor bewoner én opdrachtgever;
  • Procesmatig aanpak;
  • Duurzaam over de resterende levensduur;
  • Betaalbaar;
  • Toekomstbestendige routekaart 2050; scenario's passend bij uw complexstrategie;
    • Ook na 2050 rendabel te exploiteren;
    • Minimale investering, maximaal rendement tot 2050;
  • Soepel proces voor de bewoners en u.

Hoe wij renovaties en onderhoud uitvoeren

BestaandWonen is gericht op lager energieverbruik, langere levensduur en lagere onderhoudslasten. Uiteraard met oog voor de resterende exploitatietermijn. Alles in relatie tot de woonlasten van de bewoner. Dat is waarom we bij alle keuzes en in elke fase de bewoners voorop zetten. Het moet voor hen comfortabel en betaalbaar zijn. Renovatie of onderhoud zorgt voor stof, lawaai en het voelt voor veel bewoners als een aantasting van hun privacy. Daar gaan wij zorgvuldig mee om. Hoe we dat doen? Dat leest u hier. Ons rapportcijfer? Een 8,5.

Ervaren

Weten met welke project wij bezig zijn of al hebben opgeleverd? Bekijk ons portfolio.