Trebbe en gemeente Dordrecht tekenen overeenkomst 76 woningen Patersweg Dordrecht

5 juli jl. tekenden Rinette Reynvaan wethouder Volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing, Bert Huizing, manager Stadsontwikkeling gemeente Dordrecht en Hein Trebbe jr., directeur Trebbe Groep B.V., de overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van 76 woningen aan de Patersweg in Dordrecht. Amvest is afnemer van circa de helft van de woningen ten behoeve van één van haar fondsen.

Mark Heideman, commercieel manager Trebbe Wonen B.V.: “We zijn zeer verheugd met deze opdracht. Het is mooi dat we ons werkgebied kunnen uitbreiden naar Dordrecht. Een gouden randje aan deze opdracht; de gemeente Dordrecht beschikt over een cultuur die goed bij ons past en dat maakt dat we fijn met elkaar kunnen samenwerken.”

Wethouder Rinette Reynvaan: “De wijk Oud Krispijn is voor een groot deel al vernieuwd. Mooi dat één van de laatste lege plekken nu ingevuld wordt. Hier kunnen ook huidige bewoners van de wijk een nieuwe woning vinden en wooncarrière maken.”

Wijkvernieuwing Oud Krispijn

De locatie aan de Patersweg is gelegen in Oud Krispijn. Oud Krispijn is een wijk direct ten zuiden van de binnenstad van Dordrecht. Het is de eerste stadsuitbreiding ten zuiden van de spoorlijn Dordrecht-Rotterdam. De wijk is grotendeels gebouwd in de jaren dertig volgens de tuinstadgedachte met bomenrijke singels, gekromde lanen, zichtassen op de Grote Kerktoren, voortuinen met hagen en een rijke architectuur. De laatste jaren is veel geïnvesteerd om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren door middel van renovatie, het verminderen van het aantal huurwoningen door sloop en deze vervangen door nieuwbouw in overwegend de koopsector. Naast het verbeteren van de woningvoorraad heeft er ook een grote investering plaatsgevonden in het openbare gebied: er is meer ruimte gecreëerd voor groen, speelruimten en parkeren.

Patersweg Dordrecht

Trebbe is als partner geselecteerd door gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling en realisatie van Patersweg. Het plan, naar een ontwerp van A3 Architecten, bestaat uit 76 woningen. Met een lichte steen, grote raamvlakken en een zorgvuldige detaillering refereert het plan aan het frisse en open karakter van de vroeg naoorlogse woningbouw. Ook de diepe voortuinen en de groene erfscheiding dragen hieraan bij. Hierdoor krijgt het plan zijn eigen identiteit en sluit het tegelijk mooi aan bij de bestaande omgeving. Naast een goed ontwerp is ook zorgvuldig nagedacht over de energiezuinigheid van deze woningen. Het gedeelte van de woningen dat niet door Amvest wordt afgenomen is bestemd voor de verkoop welke, naar verwachting, het vierde kwartaal van dit jaar nog start.