Dordrecht wijkontwikkeling Dubbeldam

Opdrachtgever(s)

  • Trivire

Architect(en)

Locatie

  • Dordrecht

Status

  • Ontwikkeling

Wijkontwikkeling Dubbeldam Dordrecht

Kracht: duurzaam en betaalbaar wonen, wijkvernieuwing, participatie, samenwerking, klimaatadaptief, natuurinclusief, conceptueel, hof

In Dubbeldam, een wijk met een dorps karakter in Dordrecht, gaan Trivire en Trebbe aan de slag met een wijkontwikkeling. Hier maken ruim 100 woningen en appartementen plaats voor 115 woningen en 40 appartementen.

Over de appartementen en de woningen in Dubbeldam

  • De architectuur van de 72 eengezinswoningen laat zich kenmerken door een heldere opbouw en een ingetogen architectuur, met accenten in het metselwerk, die mooi aansluit op de omliggende woningen.
  • 28 eengezinswoningen zijn gelegen aan de Dubbeldreef. Voor deze woningen is een ontwerp gemaakt die goed aansluiten op het historische karakter van het dorpslint. Dit ontwerp laat zich kenmerken als meer uitgesproken, meer gedetailleerd door onder meer dwarskappen, het laten zakken van de pannen en veel accenten in het metselwerk. Verder wordt de aansluiting tussen de nieuwe woningen langs de Dubbeldreef en de straat gerealiseerd door een Delftse stoep, zo wordt het historische karakter van deze straat in ere hersteld.
  • De veertig appartementen zijn gesitueerd in een gebouw dat drie en vier lagen telt. Het ontwerp sluit aan op de naastgelegen verbouwing door onder meer het kleurgebruik en de accenten in het metselwerk. Twintig van deze appartementen zijn bestemd voor senioren en voldoen aan Woonkeur levensloopbestendig.
  • De vijftien levensloopbestendige woningen worden gesitueerd rondom een hof en zijn bij uitstek geschikt voor senioren. Het ontwerp van deze woningen sluit aan op het ontwerp van het appartementencomplex en dat zorgt voor samenhang in de buurt.

Natuurinclusief en klimaatadaptief Dubbeldam

Vergroenen is een belangrijk onderdeel van de opgave. Zo worden bestaande groenstructuren versterkt en wordt het openbaar groen vergroot. Daarnaast wordt een ‘groene loper’ toegevoegd. Deze groenstrook verbindt het appartementencomplex met het seniorenhof en de linkerzijde met de rechterzijde van het plandeel. Het appartementencomplex krijgt een groene binnentuin, evenals het seniorenhof.  De binnentuinen, de groene loper en het openbaar groen krijgen vanuit participatie met de buurt een invulling. Ook is er aandacht voor goed watermanagement door de toepassing van waterpasserende bestrating en groene parkeerplaatsen.

Optimalisaties

Trebbe verkreeg de opdracht vanuit een uitvraag. Trebbe koos ervoor om het plan verder te optimaliseren door onder meer:
  • meer woningen aan te bieden dan gevraagd, door ook woningen met een smallere beuk toe te voegen
  • ook is het parkeren op een andere manier opgelost. Door in de straten het parkeren op te nemen, is er in het plan meer ruimte voor groen, in de vorm van grotere voor- en achtertuinen bij de woningen en meer openbaar groen.

Deel dit project op social media