Harderwijk renovatie en nieuwbouw Tinnegieter

Opdrachtgever(s)

  • UWOON

Architect(en)

Locatie

  • Harderwijk

Status

  • Ontwikkeling
  • Gerealiseerd

Renovatie 5 woningen en nieuwbouw 78 woningen Tinnegieter Harderwijk

Kracht: herstructurering wijk, Design, Build & Maintain-opgave, participatie buurt, klankbordgroep, diversiteit, leefbaarheid, binnenstedelijke vernieuwing

Écht samenwerken voor en in de wijk

In opdracht en in nauwe samenwerking met woningcorporatie UWOON ontwikkelde Trebbe samen met de Bruin Architecten een herstructureringsplan voor de wijk Tinnegieter in Harderwijk. Het plan bestaat uit de sloop van 60 huurwoningen, woningverbetering van 5 huurwoningen en nieuwbouw van 8 seniorenwoningen, 12 eengezinswoningen, 9 beneden-boven woningen en twee appartementencomplexen met in totaal 31 wooneenheden. Alle deze woningen zijn bestemd voor de verhuur. Daarnaast zijn 9 eengezinswoningen en 9 beneden-boven woningen bestemd voor de verkoop.

De verdichtingsgraad van de wijk Tinnegieter is hoog (mede) waardoor er problemen zijn met betrekking tot de leefbaarheid, parkeren, groen en openbare speel- en ontmoetingsruimte. Trebbe heeft in de tenderfase een plan van aanpak hiervoor geschreven. Er zijn vier thema’s waarop is ingegaan: diversiteit in woningaanbod, een duurzame wijk,
een leefbare wijk en een groene wijk.

Het project start met de renovatie. Trebbe begint met de woningverbetering. Dit bestaat uit het energetisch verbeteren van de woningen. Dit wordt gedaan door middel van het isoleren van wand, vloer en dak. Ook wordt het glas vervangen door HR++ glas en er wordt een ventilatiewarmtepomp toegepast. Aansluitend starten we met de nieuwbouw. Omdat we bewoners moeten uit- en later weer inhuizen, voeren we de nieuwbouw in twee fases uit. Zo kunnen we al snel weer bewoners een nieuwe woning bieden.

Trebbe verzorgt naast de ontwikkeling en de realisatie ook de complete huurderscommunicatie en -begeleiding. Onze bewonersconsulent Ellis informeerde de oorspronkelijke huurder, verzorgde andere woonruimte en begeleidde de huurders naar hun tijdelijke andere woningen en de omgevingscommunicatie. Een mooi voorbeeld van integrale ontzorging van onze opdrachtgever.

Dit project in de media

Deel dit project op social media