Heemskerk, De Heerlijkheid Curtis

Opdrachtgever(s)

  • Gemeente Heemskerk

Architect(en)

Locatie

  • Heemskerk

Status

  • Ontwikkeling

100 woningen in het groen bij De Heerlijkheid Curtis Heemskerk

Kracht: biodivers en wateradaptief landschap, intensieve samenwerking, diversiteit

In Heemskerk op de locatie Eikenhof 2 ontwikkelt en realiseert Trebbe in bouwcombinatie het plan De Heerlijk Curtis. De Heerlijkheid Curtis bestaat uit vier woonclusters van circa 25 woningen, gesitueerd rondom collectieve binnentuinen. De 100 woningen zijn zeer divers, van appartementen tot drielaagse woningen. In een van de clusters wordt een meergeneratiehof ontwikkeld, waarin starters, senioren en gezinnen samenleven. De toekomstige bewoners van De Heerlijkheid Curtis komen gemakkelijk met elkaar in contact en vinden meer sociale steun in hun directe woonomgeving.

Curtis; de verwijzing naar het ontstaan van Heemkerk

De naam De Heerlijkheid Curtis verwijst naar de geschiedenis van Heemskerk. Een curtis is een oude term voor een woonvorm waarbij de bewoners zorgdragen voor het landschap. Met het samengaan van een aantal curtissen rond het jaar 1000 ontstond Heemskerk. Dit type woonvorm en het omliggende landschap verwijzen naar de architectuur en de collectieve binnentuinen van de nieuwbouw.

Hofjes die samenleven

De bewoners van de zogenaamde curtissen delen gemeenschappelijke voorzieningen in de rest van het plangebied, waarvan slechts 15% wordt gebouwd. Het vele groen benadrukt de ligging van het projectgebied op een oude strandwal en maakt gebruik van bestaande hoogteverschillen en aanwezige rijke beplanting. Hierdoor ontstaat een natuurinclusief, biodivers en wateradaptief landschap.