Nieuwegein, Lotus Het Groene Collectief

Locatie

 • Nieuwegein

Status

 • Ontwikkeling

Nieuwegein, Lotus Het Groene Collectief

Kracht: herstructurering, integrale ontwikkeling, bereikbaar voor een brede doelgroep, collectiviteit en ontmoeting staan centraal, natuurinclusief, klimaatadaptief en duurzaam

Lotus Het Groene Collectief ontwikkelt en bouwt Trebbe in Nieuwegein en is het nieuwste plan in de herstructurering Middenblok. Hier komen straks 28  appartementen en 22 eengezinswoningen. 15 appartementen zijn bestemd voor de sociale huur, 6 appartementen voor de middenhuur en 7 appartementen voor de vrije sectorhuur. De eengezinswoningen zijn bestemd voor de verkoop. Dit wordt een natuurinclusieve omgeving waar ontmoeting centraal staat en waar iedereen een thuis kan vinden.

Over de ontwikkeling van Lotus Het Groene Collectief

Lotus Het Groene Collectief is een integrale ontwikkeling waarbij de gebiedsinrichting een prominente plek in de ontwikkeling inneemt. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp van de woningen en de bijbehorende omgeving zijn eenheid, de groene omgeving, ontmoeting, verbinding met de omliggende omgeving en hoge kwaliteit en uitstraling van de gebouwen.

50 huishoudens vinden hier een fijn thuis. Lotus bestaat uit twee bouwblokken. Eén met de appartementen en één met de eengezinswoningen. Alle woningen krijgen een eigen buitenruimte en een gedeelde buitenruimte. Het parkeren in deze nieuwe buurt wordt volledig aan het zicht onttrokken. Om ontmoeting maximaal te faciliteren, wordt er op de begane grond van het appartementencomplex een collectieve ruimte gerealiseerd. Natuurlijk worden de woningen duurzaam en energiezuinig, nul-op-de-meter is het duurzame uitgangspunt, zo kennen de bewoners straks een hoog wooncomfort en een betaalbare woonlast.

Over de gebiedsinrichting van Lotus Het Groene Collectief

De naam voor het plan Lotus Het Groene Collectief is niet zomaar gekozen. Lotus refereert aan het naastgelegen Lotusplantsoen. Het Groene Collectief is als toevoeging gedaan omdat naast ontmoeting ook groen, natuurinclusief en klimaatadaptiviteit als rode draad door het plan heen lopen.  Het landschap maakt integraal onderdeel uit van Lotus Het Groene Collectief.  Ook hier staan groen en ontmoeting centraal.

Duurzaam en samen wonen in de ruimste zin van het woord

In Lotus Het Groene Collectief gaan duurzaamheid, klimaatadaptiviteit, natuurinclusiviteit en ontmoeting hand in hand.

 • De eerste en tweede bouwlaag van de woningen worden voorzien van groene, gevelplanten;
 • De twee blokken worden verbonden door een groene plint, deze fungeert ook als veranda of buitenruimte van de woningen;
 • Dekterrassen krijgen een groene aankleding;
 • Collectieve ontmoetingsruimte in het appartementencomplex;
 • Alle woningen worden voorzien van minimaal één natuurinclusieve maatregel, zoals bijvoorbeeld nestkasten;
 • Wandelpad tussen de appartementen en woningen met ontmoetingsruimte en terras;
 • Collectieve binnentuin met gedeelde kas en speelelementen;
 • Tiny forest; een compact stukje natuur;
 • Volop beplanting en wadi's dragen bij aan goed watermanagement;
 • Duurzame deelmobiliteit die ook fungeert als 'buurtbatterij' doordat accu's naast het opladen ook energie kunnen bufferen en op een later moment kunnen terugleveren;
 • Circulariteit speelt een belangrijke rol. Er is gekozen voor verantwoorde materialen. Deze worden geregistreerd in een materialenpaspoort. Hierdoor kunnen deze materialen opnieuw gebruikt worden.
 • Onderdeel van de verbondenheid tussen de Lotus met haar omgeving is de toevoeging van kunst door het street art collectief ‘De Strakke Hand’ om zo kunst te verwerken in twee gevels van het blok. Het doel van dit kunstconcept is om de directe leefomgeving te verrijken met kunst, wat als integraal onderwerp is meegenomen in het ontwerp. De kunstwerken vormen een tweeluik, dag en nacht, waarin de Lotusbloem gecombineerd met twee handen staat voor ontmoeten, zorgen en delen.

Lotus Het Groene Collectief is nog volop in ontwikkeling. Geïnteresseerd in het plan? Stuur een mail met uw contactgegevens naar contact@lotushetgroenecollectief.nl.

Dit project in de media

Deel dit project op social media