Vinkhuizen Groningen

Opdrachtgever(s)

  • De Huismeesters

Architect(en)

Locatie

  • Groningen

Status

  • Ontwikkeling

Van A tot Z

Kracht: natuurinclusiviteit, van sloop naar nieuwbouw, samenwerking

In Groningen ontwikkelt en realiseert Trebbe 52 woningen en 37 appartementen in de wijk Vinkhuizen voor woningcorporatie De Huismeesters. De 56 bestaande woningen uit 1970 aan de Boraxstraat en Pyrietstraat maken plaats voor nieuwe energiezuinige en onderhoudsarme woningen bestemd voor de sociale huur.

Een knipoog naar de Groninger architectuur

De appartementen zijn verdeeld over twee gebouwen. Eén complex met 15 appartementen en één gebouw met 22 appartementen. De appartementen hebben een vloeroppervlak variërend van 74 m2 tot 78 m2. De woningen zijn verdeeld over vijf blokken. De woningen krijgen rode gevelstenen, deze refereren naar de Groninger architectuur. De appartementen en woningen, die gerealiseerd worden naar een ontwerp van Sacon Architecten uit Zwolle, sluiten goed aan op de omliggende omgeving én hebben toch een geheel eigen identiteit. De appartementen voldoen aan PMC 7, de woningen voldoen aan PMC 2. PMC betekent product-markt-combinatie. Om de bouw van woningen te versnellen heeft Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, samen met Netwerk Conceptueel Bouwen De Woonstandaard opgesteld.  De concepten BasisWonen en HoogWonen van Trebbe sluiten aan op de PMC’s van De Woningstandaard.

Vinkhuizen; toekomstbestendig en energiezuinig wonen

Duurzaamheid en natuurinclusiviteit zijn belangrijke uitgangspunten voor de nieuwbouw. Natuurlijk worden de woningen en de appartementen energiezuinig, door onder meer goede isolatie en aansluiting op Warmtestad Groningen. De gevels van de woningen en appartementen worden voorzien van begroeiing en nestkasten voor gierzwaluwen, mussen, bijen en vleermuizen.

Naast de sloop en de nieuwbouw van de woningen en appartementen is Trebbe ook verantwoordelijk voor de realisatie van de openbare omgeving. Hiervoor legt Trebbe onder andere infrastructuur met parkeervakken, bomen, verlichting en groenstroken tussen de woningen en appartementen aan. Om de biodiversiteit in de wijk te vergroten is bij het groen gekozen voor bomen, voedselhagen en plantvakken met verschillende soorten planten die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders.

Deel dit project op social media