Groningen De Wijert

Opdrachtgever(s)

  • De Huismeesters Groningen

Architect(en)

Locatie

  • Groningen

Status

  • Ontwikkeling

De Wijert Groningen

Kracht: herstructurering, binnenstedelijk, bewonersparticipatie, integrale herontwikkeling

In Groningen wordt de volledige wijk De Wijert vernieuwd. 222 woningen en 77 garageboxen  maken plaats voor 285 nieuwbouwwoningen. Via de tender die uitgeschreven werd door woningcorporatie De Huismeesters, kwam Trebbe als winnaar uit de bus. Het woonprogramma is een mix van 2- en 3-kamerappartementen en 14 grondgebonden woningen.

De Wijert is een wijk met cultuurhistorische waarde. De Wijert heeft een vast patroon van woonblokken afgewisseld met straten en veel groen. Dit is een kwaliteit van de wijk. Dit is de zogeheten stempelstructuur. Er is gekozen voor behoud van deze herkenbare structuur.

Om in één geheel te blijven met de woningen die niet worden vervangen, komen elementen van deze woningen, zoals objecten die zijn geïnspireerd op de tegeltableaus van kunstenaar Arno Smith.

Duurzaam en compleet in De Wijert

De Wijert wordt een duurzame wijk in verschillende opzichten. Zo is het ontwerp natuurinclusief door onder andere nestkasten. De complexen worden uitgevoerd in onderhoudsarme materialen. Voor de verwarming en koeling van de appartementen en woningen wordt gebruik gemaakt van bodemwarmte, door inzet van een warmtepomp. De woningen en appartementen voldoen aan BENG.

Samen met de bewoners

Wij werken samen met een klankbordgroep. Een brede mix van belanghebbenden; nieuwe bewoners, omwonenden (maar ook bedrijven, het MFC en scholen), belangenverenigingen in de wijk en de gemeente. Door regelmatig bij elkaar te komen met de klankbordgroep, hen mee te nemen in de plannen, om feedback te vragen en een rol te geven in het ontwerp van de hoven creëren we draagvlak voor het te maken plan.

Deel dit project op social media