De Wijert Groningen

Opdrachtgever(s)

  • De Huismeesters

Architect(en)

Locatie

  • Groningen

Status

  • Ontwikkeling

Herstructurering in Groningen

Kracht: herstructurering, binnenstedelijk, bewonersparticipatie, integrale herontwikkeling

In Groningen wordt een complete wijk vernieuwd door 222 woningen en 77 garageboxen te slopen en te vervangen voor 285 nieuwbouwwoningen. Via de tender die uitgeschreven werd door woningcorporatie De Huismeesters, kwam Trebbe als winnaar uit de bus. Het woonprogramma is een mix van 2- en 3 kamerappartementen en 14 grondgebonden woningen.

Duurzaam en compleet in De Wijert

De Wijert wordt een duurzame wijk in heel veel opzichten. Zo is het ontwerp natuurinclusief met onder andere nestkasten. Voor de verwarming en koeling van de appartementen en woningen wordt gebruikt gemaakt van bodemwarmte, door inzet van een warmtepomp. De woningen en appartementen voldoen aan BENG. Naast het ontwerp voor de vervangende nieuwbouw bood Trebbe ook een ontwerp aan voor de inrichting van het gebied aan. Sport, spel en voedseltuinen kenmerken dit ontwerp.

Samen met de bewoners

Wij werken samen met een klankbordgroep. Een brede mix van belanghebbenden; nieuwe bewoners, omwonenden (maar ook bedrijven, het MFC en scholen), belangenverenigingen in de wijk en de gemeente. Door regelmatig bij elkaar te komen met de klankbordgroep, hen mee te nemen in de plannen, om feedback te vragen en een rol te geven in het ontwerp van de hoven creëren we draagvlak voor het te maken plan.

De Wijert is een wijk met cultuurhistorische waarde. De wijk heeft een vast patroon van woonblokken afgewisseld met straten en veel groen. Dit is een kwaliteit van de wijk. Dit is de zogeheten stempelstructuur. Er is gekozen voor behoud van deze herkenbare structuur. Om in één geheel te blijven met de woningen die niet worden vervangen, komen vergelijkbare elementen in de nieuwe woningen. Deze details zijn geïnspireerd op de tegeltableaus van kunstenaar Arno Smith.

Deel dit project op social media