Achter de bouwhekken: Gallery en Kop Langezijds UT in Enschede

Al bijna drie jaar werkt hoofduitvoerder Ruben Nijhuis op het terrein van de Universiteit Twente (UT) in Enschede. In mei 2021 startte Trebbe in bouwcombinatie met de transformatie van het gebouw Langezijds. Tijdens de werkzaamheden werd al zichtbaar dat Langezijds tot een uniek gebouw verbouwd werd voor de circa 700 studenten en medewerkers van de faculteit ITC, dat is de faculteit voor Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie. De bouwcombinatie kreeg dan ook al voor de oplevering de vervolgopdracht om ook het kopgebouw van Langezijds te transformeren. Dit kopgebouw is straks na oplevering in mei van dit jaar identiek aan het verbouwde Langezijds: modern, groen en toekomstbestendig met veel ruimte, licht en comfort. Het prachtige eindresultaat van Langezijds bleef ook buiten de UT niet onopgemerkt want Langezijds werd bekroond met de titel ‘schoolgebouw van het jaar 2023’.

Drie projecten in drie jaar

“In het twee bouwlagen tellende kopgebouw komen onder meer kantoren en een groen atrium,” vertelt Ruben die daarnaast nog aan een derde project op het UT-terrein werkt. Want sinds april 2023 verbouwt onze bouwcombinatie ook de Gallery. “Dit 300 meter lange gebouw ligt naast Langezijds en heeft eveneens twee bouwlagen,” gaat Ruben verder. “De begane grond was een parkeergarage en die ruimte van zo’n 4.000 vierkante meter verbouwen we tot laboratoria en kantoren, want op het UT-terrein is grote vraag naar kantoren in combinatie met labruimte. Door de uitbreiding krijgt de Gallery een flexibele invulling die zeer geschikt is voor nieuwe start-ups en grote(re) bedrijven. Zo gaat Nobian een groot deel ervan huren. En naast verduurzaming van de Gallery krijgen ook de algemene ruimtes een vernieuwde look & feel om de samenwerking tussen de bedrijven te stimuleren.”

Gebouw Langezijds werd bekroond met de titel ‘schoolgebouw van het jaar 2023’. En is nu in de running voor BNA Beste Gebouw van het Jaar 2024.

1170×640 ENSCHEDE_LANGEZIJDS_07_4R8A3289 (Large)
Langezijds9
Langezijds8
Langezijds7
Langezijds6
Langezijds5
Langezijds4
Langezijds3
Langezijds2
Langezijds1

Continu communicatie met omgeving

Terwijl er op de begane grond van de Gallery een grootschalige verbouwing plaatsvindt, blijft de bovenverdieping in gebruik. Naast het Designlab University of Twente huisvesten hier nog zo’n vijftien bedrijven zowel start-ups, scale-ups als gevestigde ondernemingen. “Met deze huurders houden we continu rekening,” vertelt Ruben. “Zo zijn trillingen en geluidsoverlast voortdurend aandachtspunten voor ons. Onze werkzaamheden aan de betonconstructie, zoals het verwijderen van de bestaande vloer en het zaagwerk, leveren veel geluidsoverlast op voor de bovenverdieping. Daarom voeren we deze werkzaamheden ’s morgens vroeg tussen zeven en negen uur uit.” Met de huurders op de bovenverdieping heeft Ruben een groepsapp. “We sturen elkaar berichten via de app over wat er speelt. Dus de lijnen zijn kort en door het soms dagelijkse appcontact is er wederzijds begrip ontstaan voor elkaars werkzaamheden.”

Doorbraak was kritisch moment

Ook moesten er bij de Gallery werkzaamheden plaatsvinden in de kantoren op de bovenverdieping. “Onder de nieuwe begane grondvloer van de Gallery hebben we vijf in het werk gestorte betonnen leidingkokers van circa dertig strekkende meter per stuk aangebracht met aan de gevelzijde een koekoek om zo bestaande en nieuwe luchtbehandelingskasten van verse toevoerlucht te voorzien. Voor de afvoer van de vuile lucht moesten er nieuwe kanalen worden aangebracht vanaf de luchtbehandelingskasten door de bestaande kantoren op de bovenverdieping en tenslotte door het bestaande dak. Deze doorbraken waren planning technisch gezien wel een uitdaging omdat enerzijds de gebruikers er zo min mogelijk last van mochten ondervinden en daarnaast moesten de gemaakte sparingen ’s avonds ook weer dicht zijn in verband met de voorspelde weersomstandigheden. Per doorbraak was het dus voor ons zaak om ’s morgens het dak open te hebben en aan het eind van de middag weer dicht en dat is ons gelukt.”

"De lijnen zijn kort en door het soms dagelijkse contact is er wederzijds begrip ontstaan voor elkaars werkzaamheden.”

Ruben Nijhuis, hoofduitvoerder
08
08
01

Volop aandacht voor verkeer en bebouwing op campus

Ruben heeft niet alleen contact met de huurders van de bovenverdieping van de Gallery. “We hebben ook extra aandacht voor de gebruikers en bezoekers van de campus want de gebouwen Langezijds en Gallery liggen midden op de campus en daarom vindt er veel wandel- en fietsverkeer plaats rondom de bouwplaats. Wij houden continu de opdrachtgever op de hoogte van onze werkzaamheden en de UT communiceert dit richting de studenten en medewerkers. Bovendien zijn ook de omliggende gebouwen volop in gebruik. Zo kan er vooral bij de Technohal en het NanoLab hinder ontstaan als gevolg van trillingen. Daarom heb ik bijvoorbeeld contact met de beheerder van het NanoLab over onze werkzaamheden. Niet alleen over wat er gaat gebeuren, maar ook na afloop van de werkzaamheden vraag ik altijd bij hem na of er overlast was.”

Goede samenwerking door persoonlijk contact

Trebbe voert de drie projecten op het universiteitsterrein uit in bouwcombinatie met Dura Vermeer. “Onze bedrijven werken al jarenlang samen bij meerdere projecten. Onze bedrijfsculturen en de aard van onze medewerkers passen goed samen en daarom verloopt onze samenwerking zo soepel. Ook de samenwerking met de opdrachtgever van de twee projecten van Langezijds, de UT, en opdrachtgever A.S.R. van de Gallery loopt goed. Met de opdrachtgever of met het betrokken bouwmanagementbureau overleg ik elke week. Samen hebben we bijvoorbeeld voor de huurders van de bovenverdieping van de Gallery een kijkdag georganiseerd.” Ruben verplaatst zich op een fiets tussen de twee bouwplaatsen. “Ik loop meerdere keren op een dag een ronde over de bouwplaats en dan maak ik graag een praatje met onze onderaannemers en bouwplaatsmedewerkers. Persoonlijke aandacht is belangrijk voor de inzet en sfeer en af en toe een balletje gehakt doet het ook goed!”

05
03

UT klaar voor toekomst  

"Hier komen kennis en technologie samen, de gebouwen stimuleren de samenwerking niet alleen tussen de bedrijven onderling maar ook met de studenten."

Ruben Nijhuis, hoofduitvoerder

Ruben kijkt met een tevreden gevoel terug op bijna drie jaren verbouwen op het UT-terrein. “Samen hebben we drie duurzame gebouwen gerealiseerd met een comfortabele en fijne leer- en werkomgeving. Hier komen kennis en technologie samen, de gebouwen stimuleren de samenwerking niet alleen tussen de bedrijven onderling maar ook met de studenten. Voor de continuïteit is dat belangrijk. Zo zullen in de toekomst bijvoorbeeld high tech-studenten hun NanoLab-kennis toepassen in de nieuwe laboratoria en kantoren van de Gallery.” En de bouwcombinatie blijft de komende jaren verbouwen op het UT-terrein. Trebbe en Dura Vermeer maken met twee andere regionale bouwbedrijven deel uit van een strategische samenwerking die 1.124 studentenwoningen verdeeld over 24 complexen gaat renoveren op de campus. Komende zomer starten deze werkzaamheden die naar verwachting ongeveer 4,5 jaar in beslag nemen. Na de upgrade zijn dan ook deze woningen klaar voor de toekomst.