Trebbe start experiment ‘Ritme’

‘Lang verwacht vervolg op het eerste experiment’

17 mei startte Trebbe samen met haar co-makers in Almere met een ambitieus experiment; Ritme. Binnen dit experiment komen een aantal innovatieve pilots samen, die ervoor zorgen dat in een vast ritme gewerkt wordt en binnen het afgesproken ritme wordt opgeleverd. Er zijn multidisciplinaire teams samengesteld die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een dagproductie, op deze wijze wordt de planning dagelijks behaald en daarmee wordt de bouwtijd voorspelbaarder. Daarnaast wordt gewerkt met just-in-time leveringen. Het doel van dit experiment? De leverbetrouwbaarheid verder verhogen zodat vooraf een gegarandeerde en exacte opleverdatum verstrekt kan worden.

Het Experiment Ritme, het vervolg op Het Experiment

Het Experiment Ritme is het vervolg op Het Experiment bouw één woning in 20 dagen. Oktober 2016 voerden Trebbe en haar co-makers Het Experiment, dat gestoeld was op het principe stuks-productie, uit. De bouwsystematiek werd gewijzigd van horizontaal bouwen naar verticaal. De woning werd gemakkelijk binnen twintig dagen gebouwd. “Maar Het Experiment had ook nadelen”, licht Patrick Peet, hoofd productie Wonen en begeleider van het eerste experiment, toe. Door over te gaan naar een stuks-productie met verticale bouwsystematiek waren de processen voor een aantal co-makers niet langer efficiënt. “Het Experiment Ritme is het vervolg op het eerste experiment. Het is een geoptimaliseerde versie en is zo ingericht dat in theorie de processen voor elke partij even efficiënt zijn ingericht en de leverbetrouwbaarheid wordt verhoogd en gewaarborgd”, vult Joris Deley, supply chain manager bij Trebbe, aan.

Het Experiment Ritme; samen écht verantwoordelijk

Het Experiment wordt uitgevoerd op een fase van een seriematig project in Almere. 17 mei startte de bouw van de 21 woningen van deze fase. De ruwbouw tot en met het dak wordt door een vast multidisciplinair team bestaande uit medewerkers van Spaansen, Van der Sluis Technische Bedrijven en Emergo, gerealiseerd. “Naar verwachting hebben zij het casco tot en met het dak na drie á vier werkdagen gereed en dan is de woning ook wind- en waterdicht.” Ook voor de afbouw zijn multidisciplinaire teams samengesteld. Deze multidisciplinaire teams zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een vooraf vastgestelde dagproductie. “Krijgt de casco-monteur zijn dagproductie niet af? Dan helpen de andere teamleden, ongeacht het bedrijf waarvoor zij werken, om toch de doelstelling te behalen”, legt Deley het teamwerken uit.

Uitdagend en in één keer goed

Naast een andere systematiek van werken brengt dit experiment volgens Deley nog enkele uitdagingen met zich mee. De ene bewerking volgt de ander direct op. Dit betekent dat de eerste bewerking in één keer goed uitgevoerd moet zijn, voordat de daaropvolgende bewerking wordt uitgevoerd. “De voorbereiding van het werk moet tot in de puntjes verzorgd zijn omdat er geen tijd voor herstel van fouten is.” Ook de bouwplaatslogistiek moest opnieuw onder de loep worden genomen. Doordat materialen, van verschillende leveranciers en co-makers, nu in kleinere hoeveelheden en op meerdere momenten in het bouwproces benodigd zijn, worden deze door middel van just-in-time leveringen vanuit een hub op onze bouwplaats geleverd. “En dan niet zomaar just-in-time, we hebben slimme combinaties gemaakt. Te verwerken materiaal zoals tegels worden al meegeleverd met de wanden. Dit materiaal hangt aan beugels aan de wanden, op de plek waar het nodig is, zodat het ook niet in de weg staat en het proces verstoort. Door een slim logistiek plan beperken we het aantal transportbewegingen naar de bouwplaats en daarmee de CO2-uitstoot op ons project en de overlast voor de omgeving”, vult Peet aan.

Waarom experimenteren?

Dit en het voorgaande experiment zijn geïnitieerd vanuit de werkgroep Supply Chain Management. Een werkgroep die bestaat uit een afvaardiging namens Trebbe en haar co-makers van BasisWonen. De groep wordt begeleid door Arpa. Het voornaamste doel van deze werkgroep; de klantwaarde écht verhogen. “Experimenten binnen het Supply Chain Traject zijn essentieel om het proces doordacht en continu te verbeteren en in de praktijk te toetsen. Bovendien betrek je daarmee de personen die het meest belangrijk zijn en de meeste waarde toevoegen, de vaklieden” vertelt Rafaella Broft, SCM consultant bij Arpa, “Met deze pilot geven we een invulling aan onze doelstelling. Door met procesoptimalisatie de leverbetrouwbaarheid te verhogen, verhogen we de klantwaarde”, licht Deley toe.