Plannen voor het nieuwe Boswinkel ondertekend door Dura Vermeer, Trebbe en Ons Huis

De handtekeningen zijn gezet en de plannen gepresenteerd: het nieuwe Boswinkel is weer een stap dichterbij. Het oostelijke deel van de wijk wordt volledig vernieuwd, hier komen in totaal 232 sociale huurwoningen en 49 koopwoningen. Woningcorporatie Ons Huis werkt hiervoor samen met ontwikkelende bouwers Dura Vermeer Bouw Hengelo en Trebbe.

Plannen voor een toekomstbestendig Boswinkel

De partijen tekenden de overeenkomst in wijkcentrum ’t Ni-Je Terphoes. Hier, in een belangrijk ontmoetingspunt van de wijk, werden ook de plannen gepresenteerd. “Het wordt weer een mooie en toekomstbestendige buurt,” vertelt Tine-Loes Hemmes van Dura Vermeer. “Een fijn thuis voor huurders en kopers in alle leeftijden.” Dura Vermeer Bouw Hengelo tekende voor 76 eengezinswoningen, 13 levensloopbestendige woningen én 116 appartementen. Dit naar een ontwerp van IAA Architecten. Trebbe tekende het contract voor de 50 beneden-bovenwoningen en 26 eengezinswoningen, naar een ontwerp van Beltman Architecten en LKSVDD. Hein Trebbe senior: “We zijn als Trebbe ontzettend blij met deze opgave. We kijken ernaar uit om de volgende stap te zetten in deze wijkvernieuwing, waar straks betaalbaarheid, gezond en duurzaam wonen en woongeluk samenkomen.”

Vogelvlucht Boswinkel Oost
Ondertekening Oost Boswinkel1
Bebo boswinkel
ondertekening Boswinkel Oost

De wijk is straks weer ons Boswinkel

Ook opdrachtgever Ons Huis is blij met deze stap. Directeur-bestuurder Yolanda Winkelhorst: “Dit is een belangrijke mijlpaal in een groot project, we zijn blij dat de handtekeningen gezet zijn en dat we nu deze nieuwe fase ingaan. Zodat de wijk straks weer echt ons Boswinkel is.” Op dit moment worden de eerste woningen gesloopt. In januari start de sloop van het tweede deel van de wijk. In het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart met de infrastructuur van de wijk. Aansluitend, in het vierde kwartaal van 2023, start de bouw van de eerste nieuwbouw. Eind 2025 moet de hele wijk klaar zijn.