Trebbe ontvangt voorlopige gunning Bosgaarde Kerckebosch Zeist

‘Bosgaarde wordt een mooie leefomgeving met een nieuw thuis voor 57 huishoudens’

Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch en woningcorporatie Woongoed Zeist hebben­­­ ontwikkelende bouwer Trebbe de voorlopige gunning verstrekt voor fase 5G en 5F in de wijk Kerckebosch in Zeist. Het winnende plan Bosgaarde Zeist omvat dertig ‘boswoningen’ in het koopsegment en 27 appartementen bestemd voor de sociale huur door Woongoed Zeist. Centraal in het plan staan de natuur en dat iedereen er mooi kan wonen. Enerzijds is dit geborgd door een mooie mix aan huur en koop en volop ruimte voor ontmoeting. Anderzijds door aansprekende architectuur, goed ingepast in de omgeving en volop ruimte voor duurzaamheid in de ruimste zin van het woord. Zo is ook aan het wooncomfort en de betaalbaarheid voor de bewoners gedacht.

Johan Bombach, directeur bij Trebbe: “Het is fantastisch dat wij Bosgaarde mogen ontwikkelen en bouwen in Kerckebosch Zeist. Bosgaarde is een buurt waar leefbaarheid, natuurinclusiviteit en duurzaamheid optimaal gecombineerd worden. En boven alles geldt dat hier straks 57 huishoudens een heel fijn thuis krijgen.”

Henk van Veldhuisen, projectmanager bij Woongoed Zeist: “Bosgaarde is het laatste sociale woningbouwproject in Kerckebosch. Trebbe presenteerde in korte tijd een goed plan. Ook dit project realiseren we met aandacht voor de natuur. Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking.”

boszijde
speelplek

Bosgaarde een fijne plek voor iedereen

De vijfde fase van de herontwikkeling van Kerckebosch in Zeist omvat zowel koop als sociale huur. Het uitgangspunt hierbij is dat dit deel van de wijk bereikbaar moet zijn voor iedereen. De vier gebouwen bieden plaats aan in totaal 57 woningen. 27 appartementen zijn bestemd voor de sociale huur. De 30 woningen zijn bestemd voor de koop in het betaalbare segment en zijn zogenaamde rug-aan-rug-woningen, verdeeld over drie blokken. Alle woningen krijgen een eigen en een gedeelde buitenruimte. Het parkeren in deze nieuwe buurt wordt volledig aan het zicht onttrokken en is opgenomen onder het appartementencomplex en de woningen. Het ontwerp is van de hand van SVP Architectuur en Stedenbouw. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp zijn de groene, bosachtige omgeving en hoge kwaliteit en uitstraling van de gebouwen. Dit heeft zich vertaald naar een ontwerp dat eenheid zoekt met de natuur in vorm en materialen en wordt de komende periode verder verfijnd.

Groen wonen nodigt uit tot ontmoeting

Wonen in de natuur, daarin is Kerckebosch een sprekend praktijkvoorbeeld van landschappelijke stedenbouw geworden. RROG Stedenbouw en Landschap heeft dit ook als uitgangspunt genomen voor de gebiedsinrichting. Bosgaarde wordt een landschappelijke woonbuurt met een sociaal karakter. Er wordt verbinding gezocht met de heide en het bos, door van Bosgaarde een licht glooiend gebied met ruimte voor de natuur, met onder meer bomen en zandgrond, te maken. In het landschap komt het sociale karakter van deze buurt volop tot uiting. Er komen wandelpaden, ontmoetings- en speelplekken.

appartementen
canyon

Bosgaarde wordt duurzaam in álle opzichten

De landschappelijke inrichting van Bosgaarde is natuurinclusief. Veel ruimte voor groen, maar er wordt ook bewust omgegaan met water, door te kiezen voor waterpasserende bestrating en zo min mogelijk te verharden. De woningen in Bosgaarde krijgen een uitgekiend, duurzaam energieconcept dat resulteert in betaalbare energielasten en een hoog wooncomfort. Alle woningen krijgen een eigen warmtepomp waarmee de woning kan worden verwarmd en gekoeld. De rug-aan-rug-woningen zijn energieneutraal en worden uitgerust met een zogenaamde zonnekap. Deze zonnekap bestaat uit vijf rijen met zonnepanelen over de volle breedte. Een zonnestroomverdeler zorgt voor de verdeling van stroom over de boswoningen. Ook wordt er deelmobiliteit ingezet. Het gaat hier om bi-directionele laadbare auto’s. Dit zijn auto’s die kunnen laden uit netstroom, maar ook op hun accu kunnen bufferen om vervolgens terug te leveren als het verbruik daarom vraagt. Ook de te plaatsen laadpalen zijn uitgerust met deze technologie. Zo wordt niet alleen voorzien in duurzame deelmobiliteit, maar wordt ook een ‘buurtbatterij’ geleverd. Met Bosgaarde geeft Trebbe invulling aan haar ambitie ‘Nederland mooier maken door het creëren van duurzame en gezonde leefomgevingen’.

Planning

Naar verwachting start de verkoop van de koopwoningen medio 2022. Als alles voorspoedig verloopt start de bouw van zowel de koop- als de huurwoningen eind 2022 en wordt de laatste woning in 2023 opgeleverd. Geïnteresseerden kunnen hun gegevens achterlaten via bosgaarde@trebbe.nl. Zij worden automatisch op de hoogte gesteld op het moment dat er meer informatie beschikbaar is.

Voor een goed plan heb je een goed team nodig

Bosgaarde is tot stand gekomen vanuit een sterke samenwerking met een diversiteit aan partijen. SVP Architectuur en stedenbouw en RROG Stedenbouw & Landschap tekenden voor het ontwerp. De deelmobiliteit komt vanuit We Drive Solar.