Een jaar na de start bouw van het nieuwe kloppende hart van het Amphia

Ruim een jaar nadat de eerste bouwactiviteiten zichtbaar werden op de bouwplaats van het nieuwe Amphia ziekenhuis in Breda zijn alle casco’s op hoogte. De voltooiing van de ruwbouwfase nadert en luidt de start van een nieuwe fase in; de afbouwfase.

De verbindingsader tussen oud en nieuw

De verbindingstunnel met een lengte van 250 meter is inmiddels gereed en is straks de verbinding tussen het bestaande Amphia en het nieuwe Amphia. Om deze verbinding te kunnen maken verdween de oude hoofdentree van het bestaande ziekenhuis en kreeg het een nieuwe, tijdelijke hoofdentree. De nieuwe, definitieve hoofdentree komt tussen het nieuwe en bestaande ziekenhuis. De staalconstructie van het entreegebouw en de verbindingsgang is gemonteerd en de vliesgevels worden gemonteerd. Naar verwachting kan met ingang van begin van het nieuwe jaar de nieuwe hoofdentree in gebruik genomen worden.

Het nieuwe kloppend hart krijgt verder vorm

Zes maanden nadat is gestart met de opbouw van de casco’s is de ruwbouw van het bouwdeel (E) waarin poliklinieken en beddenhuizen zijn gevestigd en het interventiegebouw (bouwdeel HJK) – welke plaats biedt aan de spoedeisende hulp, operatiekamers, huisartsenpost en de MRI- en CT-scans – dan echt tot een einde gekomen. Voor de andere twee bouwdelen (C & L), waarin straks beddenhuizen en de poliklinieken te vinden zijn, zal dat niet lang meer op zich laten wachten. De staalconstructies worden op dit moment geplaatst. Het afronden van de ruwbouwfase wordt extra benadrukt door het afvoeren van de torenkraan 283 dagen na de opbouw.

Een nieuwe fase van start

Met het afronden van de ruwbouw gaat er ook een nieuwe intensieve fase van start; de afbouw. De dakopbouwen van het beddenhuis (bouwdeel E) en het interventiegebouw (bouwdeel HJK) zijn gereed, hierin zijn de grote installatieonderdelen zoals luchtbehandelingskasten, boilers, cv-ketels, trafo’s en stoomketels geplaatst en is gestart met het aanleggen van installaties zoals luchtkanalen, waterleidingen, riool en elektraleidingen. Met het inbrengen van een aantal technisch complexe systemen zullen de voorzieningen voor de patiënten en het medisch personeel leiden tot een veilige, efficiënte en comfortabele omgeving. In het interventiegebouw is gestart met het aanbrengen van de diverse voorzieningen voor de later aan te brengen medische apparatuur. In het beddenhuis (bouwdeel E) is al gestart met de afbouw van de verdiepingen. De eerste binnenwanden staan en er is gestart met het realiseren van de toiletgroepen met bijbehorende installaties. Ook aan de buitenzijde van deze bouwdelen is de voortgang goed zichtbaar. Er is gestart met de gevelbekleding en het monteren van de gevelkozijnen. De komende periode wordt de afbouwfase verder ingezet en het tempo verder opgevoerd.

Feiten en cijfers

  • Voor de aanvoer van alle betonelementen zijn in totaal 1.450 vrachten nodig geweest. Er is in totaal 330.000 kilometer afgelegd, dit staat gelijk aan acht keer de aarde rond.
  • Het gewicht van één ruit in de nieuwe entree bedraagt ca. 350 kg, er is ca. 280 kg zand en 126 kg glasscherven nodig om één zo’n ruit te maken.
  • Er zitten in totaal ruim 3.650 gevelkozijnen in het project.
  • Er is 63.000 m2 ondersteuningsconstructie geplaatst, dit staat gelijk aan ruim 15 voetbalvelden.
  • De nieuwbouw groeide dagelijks met een oppervlak van 770m2, dit staat gelijk aan ongeveer 7 rijwoningen.

Over Four Care

Four Care consortium bestaat uit ENGIE Services, Unica, Trebbe en Van Wijnen en draagt zorg voor een geïntegreerde en duurzame aanpak van respectievelijk de installaties en bouw. Het nieuwe Amphia, met een oppervlakte van 79.000 m², opent naar verwachting in 2019 haar deuren.