Villa Heuvel BV en gemeente Hilversum gaan intentieovereenkomst herontwikkeling Heuvellaan 50 aan

Villa Heuvel BV en de gemeente Hilversum gaan een intentieovereenkomst aan voor de herontwikkeling van het oude VARA-hoofdkantoor. Hiermee wordt het startsein gegeven voor de verdere ontwikkeling van deze locatie. Gezamenlijk geven Villa Heuvel BV en de gemeente invulling aan de toenemende vraag naar zowel wonen als werken.

Het hoofdkantoor van de VARA is in 1988 gebouwd, maar staat inmiddels al geruime tijd leeg. Het betonnen kantoorgebouw wordt door zijn omvang bovendien gezien als een bedreiging voor de cultuurhistorische waarden in het villagebied. Daarom maakt het kantoorgebouw in de herontwikkeling plaats voor een plan dat teruggrijpt op de oorspronkelijke opzet van de wijk.

Herontwikkeling met respect voor de omgeving en de geschiedenis

De groene, kenmerkende structuur van de wijk wordt doorgetrokken naar de Heuvellaan en er komen net als vroeger ook weer woningen te staan. Door de woningnood is er grote behoefte aan nieuwe woningen in Hilversum. Een deel van de werkfunctie komt op kleinere schaal terug, zodat het plan aansluit op het gemengde karakter van de wijk. Verdere ontwikkeling van de locatie kan nu van start, waarbij ook de omwonenden en andere stakeholders worden betrokken. Hein Stooker, directeur bij Trebbe, namens Villa Heuvel BV: “Op deze wijze geven we een mooie nieuwe invulling aan deze plek in de villawijk Trompenberg, dit doen we met respect voor omgeving en de geschiedenis van het gebied.”

Heuvellaan 2 Hilversum Vara2
Heuvellaan 2 Hilversum Vara1

Wethouder Floris Voorink (Ruimtelijke Ordening): “Voor de uitvoering van het plan van Villa Heuvel BV is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Aan ons is verzocht om hier aan mee te werken. Aangezien het VARA-complex al jaren leegstaat en het huidige pand niet rendabel is om te verduurzamen en toe is aan sloop, staan wij hier positief in. De volgende stap is het maken van een schetsontwerp, dit wordt besproken in het college en de raad, voordat de plannen verder uitgewerkt worden. Wij vinden het belangrijk dat de buurt wordt betrokken en goed op de hoogte wordt gehouden over de voortgang van de plannen.”

Over Villa Heuvel BV

Villa Heuvel BV is een succesvolle bundeling van kracht, kennis en ervaring van projectontwikkelaar Local en ontwikkelende bouwer Trebbe. Samen realiseerden ze Merwedehof in Nieuwegein; de transformatie van een kantorencomplex naar gewilde appartementen voor de koop en sociale huur. Ook voerden zij samen de duurzame transformatie uit van een kantoor naar vrije sectorappartementen aan de Koningin Sophiestraat in Den Haag.