Woongroen en Trebbe aan de slag met verbeterproject ‘De Kwartieren’ in Bilthoven

‘254 woningen straks weer klaar voor de toekomst’

Ruim 90% van de huurders is akkoord met de plannen van woningcorporatie Woongroen voor onderhoud en verduurzaming van 254 sociale huurwoningen 'De Kwartieren' in de wijk De Leijen in Bilthoven. Het project gaat dus door. Trebbe bereidde de plannen voor en voert deze uit.

Met de akkoordverklaringen van de bewoners is een belangrijke laatste stap gezet in de aanloop naar de start van het project. De voorbereiding is op dit moment in volle gang. Als dit volgens plan verloopt, starten de werkzaamheden medio 2024. De verwachting is dat de verduurzaming in het voorjaar van 2026 wordt afgerond.

Na de werkzaamheden beschikken alle woningen over energielabel A+ en is de ventilatie in de woningen sterk verbeterd. En kunnen de woningen weer veertig jaar mee.

De Leijen

De Kwartieren weer toekomstbestendig

 De 254 huurwoningen in de wijk De Leijen in Bilthoven zijn gebouwd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De voornaamste verbeterpunten van deze woningen zijn de energetische kwaliteit en het wooncomfort. Om dit aan te pakken worden onder  de vloer en de gevels na geïsoleerd, komt er isolerende beglazing en worden de installaties, kozijnen en daken vernieuwd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. Na de werkzaamheden beschikken alle woningen over energielabel A+ en is de ventilatie in de woningen sterk verbeterd. Naast de energetische maatregelen, wordt ook groot onderhoud uitgevoerd. Waar nodig worden de badkamers, keukens en toiletten vervangen. Na alle werkzaamheden ervaren de bewoners meer wooncomfort en zijn de woningen weer geschikt om minimaal veertig jaar te verhuren met zo laag mogelijke woon- en onderhoudslasten.

Met hart voor de bewoner

De samenwerkingsovereenkomst tussen Woongroen en Trebbe is in maart 2023 ondertekend. Vervolgens werkte Trebbe de plannen voor groot onderhoud en verduurzaming verder uit. De wensen van de bewoners speelden daarbij ook een belangrijke rol. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden en ook daarna is de bewonersconsulent van Trebbe beschikbaar voor vragen en zorgen van de bewoners. Samen met de projectconsulent van Woongroen houdt Trebbe oog voor de bewoners voor wie de aanpak van hun woning ingrijpend is.