Trebbe en Woonzorg Nederland realiseren De Veenkamp Apeldoorn

‘De Veenkamp biedt de toekomstige bewoners een prachtige plek’

Onlangs ondertekenden Woonzorg Nederland en Trebbe de aannemingsovereenkomst voor de vervangende nieuwbouw van woonzorgcomplex De Veenkamp Apeldoorn. Op dit moment wordt het bestaande complex De Veenkamp aan de Gemzenstraat gesloopt. Daar komen straks twee gebouwen met in totaal 73 nieuwe appartementen voor terug.

“We zijn blij dat we van start kunnen met de ontwikkeling,” zegt een woordvoerder namens Woonzorg Nederland. “Met de nieuwbouw van De Veenkamp willen we de seniorenhuisvesting in Apeldoorn naar een hoger plan brengen, en bieden we de toekomstige bewoners een prachtige plek.”

Jeroen Gietema, directeur bij Trebbe: “We zijn trots en blij dat wij de opdracht hebben gekregen voor de bouw van De Veenkamp in Apeldoorn. Wonen en Zorg behoren tot de speerpunten van Trebbe en zijn noodzakelijk om invulling te geven aan de steeds groeiende vraag naar passende woningen voor ouderen.”

Over de appartementen De Veenkamp

Op de locatie De Arkel/De Veenkamp aan de Gemzenstraat in Apeldoorn wordt op dit moment de huidige locatie De Veenkamp gesloopt. Aansluitend start Trebbe met de realisatie van twee appartementencomplexen. Het eerste complex beslaat acht bouwlagen en biedt plaats aan 37 zelfstandige huurappartementen bestemd voor de verhuur aan senioren. Het tweede complex omvat twee bouwlagen en biedt plaats aan vier buurtkamers en 36 zorgappartementen die mogelijk geschikt gemaakt worden voor intramurale zorg. Naast de nieuwbouw van deze twee appartementencomplexen, realiseert Trebbe ook een gemeenschappelijke recreatieruimte in het bestaande zorggebouw De Arkel en wordt de entree van dit gebouw vernieuwd.

Perspectief01
Perspectief03

Over het ontwerp

Architectenbureau Mecanoo tekent voor het ontwerp van de twee woonzorgcomplexen. De twee complexen staan vrij in het groen. Er is gekozen voor een combinatie van sterke metselwerkvlakken met een grid van kolommen en vloerranden. De gele kleur van het metselwerk sluit aan op de omliggende gebouwen. In de laagbouw springt de gevel terug ter introductie van de hoofdentree langs de straat en bij de vijver in de tuin. De betonnen dakrand wordt, daar waar de gevel inspringt, ondersteund door stoere kolommen die tezamen een grid vormen van twee bouwlagen. De entree van de hoogbouw is gemarkeerd door een stevig metselwerk trappenhuis. In het plan is op bijzondere wijze ruimte gemaakt voor een grootschalig winterverblijf voor vleermuizen. Er is in de spouwmuren een gevarieerde omgeving gecreëerd.

Zorgvuldig traject

Trebbe verkreeg de opdracht voor de realisatie van De Veenkamp en de terreininrichting vanuit een tender. De bouwteamovereenkomst werd eerder al gesloten. Trebbe heeft in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en Mecanoo het voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp en later de omgevingsvergunning. Dit is een zorgvuldig traject geweest waarbij ook is gezocht naar alternatieven om het plan ook haalbaar te maken. Bijzonder is dat twee bestaande kunstwerken uit de bestaande gebouwen later in de nieuwbouw worden teruggeplaatst.

De planning

De realisatie van de vervangende nieuwbouw start zodra de sloop is afgerond, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021. Als alles volgens planning verloopt rondt Trebbe het project medio 2022 af. Om deze krappe doorlooptijd waar te kunnen maken wordt er gewerkt met een dubbele bouwstroom.