Trebbe draait succesvolle pilot met vervroegd invoeren van de nuts

De aanleg van nutsvoorzieningen bij nieuwbouwwoningen zorgt met regelmaat voor logistieke problemen. Daarom besloot Trebbe een pilot uit te voeren met het vervroegd invoeren van de nutsvoorzieningen. Het experiment is inmiddels afgerond en een succes gebleken: Trebbe kreeg zelf weer controle over haar bouwproces, het bouwproces werd niet onderbroken, de opleverdatum kon gegarandeerd worden en de woningen werden ‘droger’ en daardoor kwalitatief hoogwaardiger opgeleverd.

Hoe deze pilot in zijn werk ging dat legt Benzo van Olst, uitvoerder bij Trebbe, uit. Benzo werkt al sinds hij de middelbare school afrondde in de bouw en is altijd al bezig geweest met nieuwe ideeën en acties. “Nog niet eerder had een actie van mij zo’n grote impact op het werk van anderen of dat van mezelf.”

Van probleem naar kans

De pilot is uitgevoerd bij de nieuwbouw van twaalf woningen in Huissen. Benzo van Olst, uitvoerder bij Trebbe, werd bij dit project geconfronteerd met een complexe planning en bouwplaatslogistiek. “Volgens de planning werden de casco’s aan de ene zijde van de bouwplaats opgebouwd precies op het moment dat de nuts aan de andere zijde werd ingevoerd. Logistiek gezien kon dat niet.” Om dit op een efficiente wijze op te lossen zonder de bouw te vertragen werkte Van Olst een pilot uit. Het doel: de nutsvoorzieningen vervroegd invoeren, zodat de werkzaamheden elkaar niet meer kruisen.

Het voorstel in theorie

In een traditionele planning start de invoer van de nuts nadat het metselwerk is afgerond. De steigers die voor het metselen nodig zijn, mogen niet aanwezig zijn als de nuts-partijen hun werkzaamheden uitvoeren. De pilot hield in de basis in dat de nuts-invoer plaatsvindt voordat het metselwerk start. Zodra het betoncasco staat, wordt het dak geplaatst met behulp van hangsteigers. Direct daarna wordt de meterkast geplaatst en de nutsvoorzieningen ingevoerd, nog voordat het metselwerk start en de steigers worden geplaatst.

Van theorie naar praktijk

Om in de praktijk de handen op elkaar te krijgen voor de pilot volgden er gesprekken met de nuts-partij. Zij waren vrij snel akkoord met het voorstel van Trebbe. Mede doordat er een mock-up van de meterkast was gemaakt, wisten zij wat ze konden verwachten. Van Olst sprak ook met de co-makers Spaansen, Van der Sluis Technische Bedrijven en Emergo. “Spaansen dacht mee in de bevestiging van de hangsteigers aan de casco’s, Emergo werkte met name logistiek mee. Voor Van der Sluis had deze werkwijze de meeste impact, zij moesten hun planning aanpassen.”

De praktijk

“Ik wist van tevoren dat dit zou lukken, ik had vooraf alles goed afgestemd en doorgesproken met de partijen”, blikt Van Olst terug op de pilot. Naast de oplossing voor een logistiek probleem brengt deze pilot meer voordelen met zich mee. Door de nutsvoorzieningen zo vroeg mogelijk tijdens het bouwproces in te voeren, krijgt Trebbe zelf weer de controle over het bouwproces, wordt de bouw niet onderbroken en kan daarmee de opleverdatum écht garanderen. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van de reeds wind- en waterdichte woningen. De mechanische ventilatie en de centrale verwarming kunnen eerder in gebruik genomen worden, eventueel kan het opstookprotocol van de vloerverwarming tijdig worden doorlopen; daardoor wordt de woning ‘droger’ opgeleverd en dat komt de kwaliteit ten goede. En deze werkwijze levert bouwtijdverkorting op. “Op papier kunnen we een week van onze bouwtijd afhalen. In de praktijk kan dit oplopen naar een bouwtijdverkorting van ongeveer drie weken,” besluit Van Olst.

Was dit het dan?

Was dit het dan? Eén pilot? Nee. Vanuit het technisch team Trebbe BasisWonen én vanuit het Supply Chain Management traject binnen Trebbe worden op dit moment verschillende mogelijkheden onderzocht om de invoer van de nuts op het meest efficiënte moment – binnen de planning van Trebbe – plaats te laten vinden en de meterkast verder te standaardiseren.