Samen bouwen aan geluk: Zuiderweide Dronten

'Van manege naar een groene leefomgeving met een thuis voor iedereen'

Op de plek waar tot voor kort de paarden draafden en galoppeerden, verrijst straks een compleet, nieuwe leefomgeving. Zuiderweide: 140 woningen in een natuurinclusieve leefomgeving, waar volop ruimte is voor ontmoeting. Marieke de Groot en Paul Jansen, beide projectontwikkelaar bij Trebbe, zijn nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Marieke vertelt hoe we hier samen bouwen aan geluk, vanuit aandacht voor de aarde, de maatschappij, de mens en continuïteit. "De filosofie voor Zuiderweide is dat iedereen hier een thuis kan vinden. Hier ontwikkelen we met respect voor de historie én volop ruimte voor (sociale) duurzaamheid."

Een goede mix

“Wij maken wijken waar het heel leefbaar is en blijft, met andere woorden waar het fijn is om te wonen, te ontspannen en te leven. Een goede mix van doelgroepen daarin is belangrijk. Zeker als je kijkt naar de omvang van dit plan in relatie tot de omvang van Dronten, is Zuiderweide een toevoeging van formaat.” Op de plek van de voormalige Flevomanege mogen maximaal 150 woningen toegevoegd worden, Trebbe ontwikkelt er 140. “We kiezen ervoor om niet de maximale aantallen te realiseren. Om een thuis te bieden aan veel verschillende doelgroepen, realiseren we hier rug-aan-rugwoningen, een seniorenhof, appartementen in verschillende groottes en uiteindelijk ook twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen."

Zuiderweide vogelvlucht1
Flevomanege

Participeren; een kans op een nóg beter plan

Zuiderweide wordt een plek voor Dronten, door Dronten. “De omwonenden zijn al vanaf de initiatieffase betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe leefomgeving. Eerst vanuit een traject dat in  door de gemeente is opgezet, Trebbe zette dit traject voort.” Gedurende de verdere planontwikkeling initieerde Trebbe meerdere participatiesessies, zoals bijvoorbeeld een schetssessie om te laten zien hoe het gebied tussen Zuiderweide en de bestaande woningen eruitziet. Maar ook de uitstraling van de nieuwe woningen en de inrichting van de omgeving, kwamen aan bod. "Daarover gingen we in gesprek en we keken of en hoe we verkregen input konden verwerken.” Gedurende het participatietraject hield Trebbe een participatiedossier bij. Hierin is precies terug te zien wat tijdens welke sessies is behandeld en hoe dat al dan niet is verwerkt in het plan. “Deze sessies zijn heel waardevol. Omwonenden kennen de buurt door en door en hebben goede ideeën en tips. Zo kregen we informatie over het gebruik van fiets- en wandelroutes vanuit de achterliggende wijk, via Zuiderweide naar het winkelcentrum in Dronten-Zuid. Dit gaf ons de kans om dit in het nieuwe plan goed te structureren en logisch aan te laten sluiten.”

Het Erf; typisch Dronten

De eerste fase van Zuiderweide omvat in totaal 44 woningen. Dit plandeel wordt Het Erf genoemd. "Dit verwijst naar het ontginningserf dat deze locatie ooit was." Het erf wordt in ere hersteld door de karakteristieke landbouwschuur, die er nu nog staat, terug te bouwen in de vorm van rug-aan-rugwoningen en een erfsingel met greppel aan te leggen.  Daarnaast komt er een appartementencomplex met veertien appartementen en een gemeenschappelijke ruimte met keuken, toilet en activiteitenruimte op de begane grond. Speciaal voor senioren komen veertien seniorenwoningen rondom een hof en een gemeenschappelijke moestuin en binnentuin. Het ontwerp van de woningen en appartementen is van de hand van Molenaar & Co en geïnspireerd op de polder. "Dit is onder meer terug te zien in het hergebruik van schokbetonelementen vanuit de huidige manegeschuur, de indeling van het plan en de details die verwijzen naar de manege van weleer." Maris tekent voor het ontwerp van het landschap en ook hier wordt rekening gehouden met typische kenmerken voor Dronten en de polder. Het Erf wordt omsingeld door bomen en een greppel. Collectiviteit is een belangrijke pijler voor dit plandeel. “Zo ontwikkelen we hier een plan dat heel goed past in de bestaande omgeving, met een knipoog naar de historie van Flevoland.”

Rug aan rug Oostzijde
Schuur Flevomanege

Tijd voor circulariteit en duurzaamheid

Als ontwikkelende bouwer heeft Trebbe veel invloed op hoe Nederland eruitziet. Dat biedt prachtige kansen om écht impact te maken, ook op het gebied van duurzaamheid, vindt Marieke. “We kiezen hier heel bewust voor duurzaamheid in het plan én daarmee de bouwmaterialen.” Het gebruik van circulaire materialen zie je terug binnen dit plan. “De manege slopen we zoveel mogelijk circulair. Heel veel onderdelen hiervan zijn prachtige grondstoffen voor andere producten of krijgen elders een tweede leven.” Zo worden de spanten geoogst en gebruikt bij de bouw van een schuur op een andere plek. Ook krijgt een aantal andere onderdelen van de manege een nieuwe plek binnen Zuiderweide. “De schokbetonelementen van de manege, zijn in de jaren 50/60 veel gebruikt in de bouw van schuren in Flevoland. Deze elementen hergebruiken we in de woningen van Zuiderweide.” Ook krijgt een kunstwerk, De Wijnstok van Rene Karèr, uit een voormalige kerk uit Biddinghuizen een plek in de gevel van het appartementencomplex. Natuurlijk worden de woningen ook duurzaam door onder meer de warmtepompen voor het verwarmen en koelen en de bergingen en een deel van de woningen krijgen groene dakbedekking. “Zo zijn de woningen duurzaam en energiezuinig en ervaren de toekomstige bewoners een hoog wooncomfort.”

Sociale duurzaamheid

Voor Het Erf is verbinding tussen de bewoners ook een belangrijke doelstelling.“ Dit zie je terug in gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de activiteitenruimte op de begane grond van het appartementencomplex, de moestuin, en de binnentuin.” Ook gaat Trebbe straks aan de slag met communitybuilding. "Dat stimuleren we door een app in te zetten, waarin gemakkelijk de interactie gezocht wordt. Ook helpt de app bij het onderling regelen van praktische zaken, zoals het plannen van een kookafspraak of het vragen om hulp bij het uitlaten van de hond.” Voor de seniorenwoningen gaat die collectiviteit nog een stap verder. De woningen worden met inzet van het concept WoonZaam gerealiseerd. “WoonZaam neemt de toekomstige bewoners bij de hand gedurende het gehele proces. Van ondersteuning bij het verkrijgen van de hypotheek tot ver na de verhuizing. Zo zorgen we ervoor dat binnen dat hof de bewoners straks ook voorzien zijn van eventueel aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld een tuinman of contacten met zorginstellingen en welzijnsorganisaties.”

Zuiderweide Hofw
Appartementen voorzijde

Zuiderweide Dronten; een groene leefomgeving, een plek voor volop woongeluk

Zuiderweide wordt een duurzame leefomgeving, met ruimte voor natuurinclusiviteit. “Tijdens de realisatie van Zuiderweide houden we rekening met de huidige bomen. We kiezen ervoor zoveel mogelijk bomen te beschermen, gedurende de bouw en / of te verplaatsen en we planten extra bomen aan. Hier staan straks veel meer bomen, dan dat er nu zijn." De woningen worden gerealiseerd op weilanden, maar door de toevoeging van een groene leefomgeving met volop ruimte voor gemengde hagen, fruitbomen, bestaande bomen en voorzieningen voor de wezel en de hermelijn, ontstaat er een grotere biodiversiteit dan dat er nu is. Ook klimaatadaptiviteit is een belangrijk thema en is onder meer terug te zien in het realiseren van wadi’s, zo min mogelijk verharden, open bestrating op de parkeervakken, veel groen in de openbare omgeving en de groene daken. “Zo zorgen we voor goed watermanagement. De groene omgeving draagt bij aan het opvangen van hittestress.” En zeker niet onbelangrijk, ontmoeting speelt ook hier een belangrijke rol. “Dankzij de parkachtige setting, het plaatsen van een speelelement, de moestuin en andere gemeenschappelijke voorzieningen is hier straks volop ruimte voor ontmoeting. Zuiderweide wordt zo een hele duurzame en hele fijne plek om te wonen, te ontspannen en te ontmoeten. Hier bouwen we samen met onze partners aan woongeluk.”

Meer informatie over Zuiderweide? Kijk dan op www.zuiderweide.nl. 

Wonen in Zuiderweide? Fase 1A is volledig in verkoop en fase 1B gaat 1 november in verkoop.