Rotterdam, Stadshart West

Opdrachtgever(s)

  • Woonbron

Architect(en)

Locatie

  • Rotterdam

Status

  • Ontwikkeling

Een fijn nieuw thuis voor woningzoekenden

Kracht: geschikt voor een brede doelgroep, ruimte voor ontmoeting, betaalbare woningen

In Rotterdam ontwikkelt en realiseert Trebbe voor woningcorporatie Woonbron circa honderd woningen. Het project Stadshart West, gevestigd in stadsdeel Hoogvliet, draagt bij aan het realiseren van nieuwe, duurzame en betaalbare woningen. Het voorlopige ontwerp is verdeeld in een deel hoogbouw (acht bouwlagen, boven op de parkeerlaag) en een deel laagbouw (vier bouwlagen). De appartementen zijn bestemd voor de middenhuur en de sociale huur. Zo zijn de woningen geschikt voor een brede doelgroep. Ook zijn er drie liften, is er ruimte voor deels overdekt parkeren en is er een collectieve fietsen- en scooterberging. Belangrijke pijlers binnen dit plan zijn leefbaarheid en ontmoeting. Dit wordt versterkt door onder meer brede galerijen. Zo biedt Stadshart West een fijn thuis aan iedereen.