Primeur: Drenthe als eerste van start met bouwstroom

Donderdag 8 juli is de Bouwstroom Drenthe officieel van start gegaan. Woningcorporaties Actium, Woonservice, Woonconcept, Wold & Waard en Lefier ondertekenden samen met marktpartijen Dura Vermeer Bouw Hengelo en Trebbe de samenwerkingsovereenkomst. De corporaties en marktpartijen gaan de komende vijf jaar gezamenlijk 200 sociale huurwoningen per jaar bouwen. Het eerste bouwproject start al eind dit jaar.

Unieke samenwerking

Met Bouwstroom Drenthe hebben de corporaties en marktpartijen een voor Nederland unieke samenwerking te pakken. Uniek vanwege de intensieve samenwerking tussen corporaties en marktpartijen én uniek door het tempo van de samenwerking. Elles Dost, bestuurder van Lefier: “Door stijgende kosten en een gebrek aan materialen en medewerkers staat de bouw van sociale huurwoningen onder druk. Tegelijkertijd hebben woningcorporaties een immense opdracht. Wij moeten zorgen dat er voor huurders voldoende, betaalbare en energiezuinige woningen zijn.” Om dat te realiseren geloven de corporaties en marktpartijen dat er anders en dus ook slimmer gewerkt moet worden. Dit doen zij met de Bouwstroom Drenthe. Bothilde Buma, directeur-bestuurder Woonservice: “Als je doet wat je altijd deed, verandert er niets. Met deze samenwerking willen wij een vernieuwing forceren. Vanaf het begin zijn we samen met marktpartijen opgetrokken en hebben we gezamenlijk bepaald welke maatschappelijke impact wij willen realiseren. Dat is ons doel. Hiermee stappen we af van de traditionele opdrachtgever en opdrachtnemer rol.”

Bouwstroom Drenthe officieel van start

Een win-win situatie

Met Bouwstroom Drenthe borgen de corporaties de betaalbaarheid van hun woningen en de gewenste productiecapaciteit. De marktpartijen zijn gebaat bij voorspelbaarheid en continuïteit, zodat zij hun bedrijfsvoering hierop kunnen laten aansluiten. Coen Titulaer, directeur Dura Vermeer Bouw Hengelo: “Nu doorlopen we per nieuwbouwproject dezelfde stappen, er is veel overlap. Vaak gaat het om acht woningen in het ene dorp, een keer tien in een ander dorp. Doordat we met Bouwstroom Drenthe de projecten van woningcorporaties combineren, realiseren we een stroom en kunnen we efficiënter werken. Dit zorgt voor kortere doorlooptijden en tegelijkertijd biedt het kansen voor innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van circulair bouwen. Kortom: een win-win situatie.”

Eenheid in proces, verscheidenheid in woningen

Bouwstroom Drenthe zet in op maximale samenwerking tussen de corporaties onderling en met de marktpartijen. Daarbinnen is volop ruimte voor bewoners om te participeren en om in te spelen op de wensen en behoeften van bewoners. Antje de Groot-Schuttert, directeur Trebbe: “Met de Bouwstroom realiseren we eenheid in het proces van bouwen. We bouwen dus niet Drenthe vol met dezelfde woningen, maar we bouwen wel alle woningen met hetzelfde proces. Daar zit de winst.”

Start bouw

Het eerste project binnen de Bouwstroom Drenthe gaat eind dit jaar van start. Bothilde Buma: “Voor 2022 staan er voldoende projecten klaar om van start te gaan. De doelstelling van 200 sociale huurwoningen per jaar gaan we daarmee ruimschoots halen.”