Met oog voor een duurzame toekomst

Duurzaam denken en handelen heeft nu en in de toekomst onze oprechte aandacht en inzet. Trebbe heeft dan ook een MVO-beleidsplan en een MVO-beleidsverklaring. Onze visie luidt: “Wij hebben de mogelijkheden en ook de moed! Wij hebben de kennis en ook de visie! Met elkaar stellen wij de erfenis veilig van hen die na ons komen!” En klik hier om onze beleidsverklaring KAM te lezen.

Om onze werkwijze met betrekking tot duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te monitoren en te borgen beschikken wij over meerdere certificeringen die hierop toezien.

Certificeringen:

Maar we gaan verder dan enkel de certificeringen. Om duurzaamheid en het maatschappelijk verantwoord ondernemen een prominente plek binnen ons bedrijf te geven nemen we actief deel aan werkgroepen.

Lidmaatschappen:

Naast de certificeringen en lidmaatschappen geven we ook binnen onze bedrijfsvoering doorlopend invulling aan thema's welke nauw verbonden zijn met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Concrete voorbeelden hiervan zijn social return en het aanbieden van stage- en leerplekken.

Duurzaam op kantoren en bouwplaatsen

Pure Energie groene stroom

Met ingang van 1 januari 2018 maken alle kantoren en op te bouwen bouwplaatsen gebruik van 100% Nederlandse groene stroom.

Duurzaamheid in onze projecten

Wij hebben ervaring met de realisatie van duurzame projecten. Een duurzaam gebouw is meer dan alleen een energiezuinig gebouw. Met behulp van GPR gebouw of BREEAM berekenen wij het duurzaamheidsprofiel van het bestaande of nieuwe gebouw. Speciale aandacht hebben we voor onder andere reinheid en veiligheid van onze bouwplaatsen. We melden verschillende bouwplaatsen - zoals De Trefkoel, A2B2 en Enexis aan bij Bewuste Bouwers om dit continu te monitoren. Daarnaast voeren we een ambitieus beleid op duurzaamheid, onze ambitie en doelstellingen hebben we vastgelegd, download Trebbe Duurzaam en lees er alles over.

Social return

Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder reintegratieondersteuning niet aan het werk komen. Trebbe zet ook mensen in die een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Wij creëren werk(ervarings)plekken met de bedoeling om werklozen een zetje in de goede richting te geven zodat zij straks op eigen kracht weer de arbeidsmarkt kunnen betreden.

Leermeesterbedrijf

Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen de kans krijgen kennis te maken met hun toekomstige vak. Dit willen we dan ook graag faciliteren. Trebbe beschikt over de erkenning van leermeesterbedrijf. Wij hebben meerdere vakmensen die in het bezit zijn van het diploma leermeester van Volandis. Ook hebben onze (hoofd)uitvoerders ruime ervaring om individuele leerlingen te begeleiden op de bouwplaats.

Meld je aan voor de nieuwbrief

@KRACHT