Categorie:
Datum: 5-04-2016

Nieuwe opdracht in Nijmegen

Onlangs tekenden Ton Jelissen, manager realisatie bij woningcorporatie Portaal en Marcel Trienen, directeur Trebbe Wonen B.V., de overeenkomst voor het project Rozenbuurt Nijmegen. De opdracht omvat de sloop van 56 woningen, het bouw- en woonrijp maken van het gebied, het ontwerp en de realisatie, in ketensamenwerking, van 40 woningen.

Judith Köbben, programmamanager projecten bij Portaal: “Ketensamenwerking is voor Portaal een logische keuze. Partijen werken vanuit dezelfde doelstelling van het project en met gedeelde/overlappende belangen. Hierdoor kan de diversiteit van kennis en ervaring van de betrokken partijen optimaal worden ingezet voor het behalen van de projectresultaten. Portaal heeft voor het project Rozenbuurt Trebbe geselecteerd. Belangrijk hierin was dat we vertrouwen hadden in de ervaring van Trebbe om als ketenpartners samen te werken aan een dergelijk project. Daarnaast zochten we een partij die het hele integrale proces van sloop, bouw- en woonrijp maken, bouwen en bewonersparticipatie zou kunnen regisseren.”

Bij Trebbe is ketensamenwerking diep ingebed in de organisatie. ”Ketensamenwerking doe je vanaf dag 1, vanaf het begin van de tender hadden we de essentiële ketenpartners al aan tafel zitten. Samen hebben we deze tender gewonnen.” Aldus Mark Heideman, commercieel manager Trebbe BasisWonen.

Rozenbuurt Nijmegen

Portaal werkt sinds 2011 in samenwerking met de gemeente Nijmegen en de bewoners aan de herontwikkeling van de Rozenbuurt Nijmegen. De Rozenbuurt ligt ingeklemd tussen het spoor en de Graafseweg. De beperkte bereikbaarheid van de locatie voor bouwverkeer en de situering aan het spoor maken deze locatie bijzonder.

Team

Trebbe verkreeg de opdracht na deelname aan de tender welke door Portaal werd uitgeschreven. Hieraan deden vijf aannemers mee. Trebbe stelde een team samen om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan de vraagstelling van de opdrachtgever. Voor het ontwerp tekende Visser en Bouwman uit ’s-Hertogenbosch, Grontmij neemt het bouw- en woonrijp maken voor haar rekening. Voortman Ingenieurs heeft advies uitgebracht over het terugdringen van geluidsbelasting op de gevels. Dit was nodig omdat de woning langs het spoor worden gebouwd.

Ketensamenwerking, creatief en planning

Ketensamenwerking, creativiteit en planning werden als belangrijkste gunningscriteria gehanteerd. Trebbe en haar team gaven daar optimaal invulling aan. Door de toepassing van Trebbe BasisWonen worden faalkosten tot een minimum gereduceerd. Daarnaast kunnen we de compacte en toch lastig te bereiken bouwlocatie goed bereiken door de bouwsystematiek van Trebbe BasisWonen en is de doorlooptijd ingekort naar ca. 60 werkbare werkdagen, dit is circa 40 % sneller dan bij traditionele bouwwijzen. De sloop is inmiddels in uitvoering, naar verwachting wordt er het derde kwartaal van 2016 gestart met de realisatie van de woningen.

Over Trebbe

Iedereen een passend thuis! Een goede en betaalbare woning voor iedereen. Dat is waar we in geloven bij Trebbe. En dat is wat we bieden met Trebbe BasisWonen. Door kwaliteit, comfort en flexibiliteit te bieden, creëren we maximaal woongenot en betaalbare woonoplossingen. En daar gaat het ons om. Trebbe, april 2016


Gerelateerd nieuws