Nieuwe keuken inloophuis

Trebbe heeft een nieuwe keuken geplaatst in Inloophuis De Bres in Zwolle. Begin dit jaar was tijdens de Beursvloer Zwolle de afspraak gemaakt om de sterk verouderde keuken te vervangen. Op 30 augustus kwam ons bedrijf deze belofte na!

De Bres is een inloophuis in het centrum van Zwolle dat laagdrempelige gastvrijheid biedt aan een nog altijd groeiende, brede doelgroep. Zoals verslaafden, mensen met psychische problemen of alleenstaande ouderen die behoefte hebben aan gezelschap. De Bres is een veilige plek die haar gasten helpt om stabiel te blijven, stimuleert om activiteiten te ontwikkelen en contact te onderhouden.