Mijlpaal verbouwing woonzorgcentrum Tolzicht Brummen bereikt

 'Een andere manier van wonen met zorg'

Na een bouwtijd van ruim een half jaar werd op de langste dag van het jaar het symbolische hoogste punt in de verbouw van woonzorgcentrum Tolzicht in Brummen bereikt. Deze mijlpaal werd gevierd met het hijsen van de vlag door leden van het projectteam. De verbouw van het woonzorgcentrum startte afgelopen najaar. Naar verwachting wordt het vernieuwde Tolzicht in het derde kwartaal van dit jaar opgeleverd. Na de werkzaamheden is binnen Tolzicht het accent verschoven van zorgsfeer naar woonsfeer en daarmee is het klaar voor de toekomst.

Vincent Buitenhuis, directeur Veluwonen:“We zijn blij met de mooie verbouwing van Tolzicht en ik ben heel benieuwd naar de ervaringen met bijvoorbeeld de nieuwe buurtkamers. Dat is voor de bewoners toch echt een andere manier van wonen met zorg. Ik heb ook grote bewondering voor de bewoners van Tolzicht en de zorgverleners van Riwis Zorg en Welzijn en Zorgroep Apeldoorn e.o. Mijn complimenten voor hun geduld tijdens de bouw!”

Eric van der Ploeg, adjunct-directeur bij Trebbe: “Met hart voor de bewoners, die hier gewoon tijdens de werkzaamheden wonen, verbouwen we dit woonzorgcentrum. Deze verbouwing heeft veel impact op de bewoners. Ik ben trots op de bewoners, dat zij de werkzaamheden zo goed doorstaan. Ook ben ik ongelooflijk blij met het uitvoeringsteam, zij maken deze verbouwing mogelijk en ze maken ‘hart voor de bewoners’ meer dan waar.”

Gea Dijkhuizen, Clustermanager VVT bij Riwis Zorg & Welzijn: “Het is een flinke klus, die de nodige impact heeft op onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Ik vind het knap hoe zij, in deze soms moeilijke omstandigheden, zo goed mogelijk blijven doorgaan met zo normaal mogelijk leven. Door de verbouwing kan Riwis beter kleinschalige zorg aanbieden. Dit past ook bij onze visie; je woont je hele leven in het dorp. De komende maanden hebben we nog even te maken met de bekende laatste loodjes, maar daarna kunnen onze bewoners ook écht genieten van hun vernieuwde woonomgeving.”

Impressie Tolzicht
hoogste punt Tolzich Brummen

Woonzorgcentrum Tolzicht; van zorgsfeer naar woonsfeer

Veluwonen, Riwis Zorg en Welzijn, Zorggroep Apeldoorn en Trebbe hebben samen met Van de Looi Architecten het ontwerp gemaakt voor de verbouwing. Uitgangspunten hierbij zijn ‘geloof in eigen kunnen’ en ‘kleinschalig wonen’. Om Tolzicht hierop te laten aansluiten zijn  in het oude restaurant zes extra zorgappartementen gebouwd. Ook zijn er nog eens drie extra zorgappartementen gerealiseerd. De woongroepen hebben zeven nieuwe buurtkamers en de gangen zijn omgebouwd tot woonstraten. De woningen worden gesplitst naar zorgwoningen met intramurale zorg en woningen met zorg. De woningen met zorg  hebben eigen entrees en er is ruimte voor scootmobiels. Ook is de entreehal getransformeerd tot een ontmoetingsruimte. Verder is er kantoor- en ontmoetingsruimte voor het zorgpersoneel gerealiseerd. Na de werkzaamheden staan kleinschalig wonen en ontmoeting centraal binnen Tolzicht.

Met hart voor de bewoners bouwen aan een toekomstbestendig Tolzicht

Tijdens het werk blijven de bewoners in Tolzicht gewoon thuis wonen. Verbouwen geeft helaas overlast en daarom is er veel extra aandacht voor de bewoners en wordt er gewerkt met een gedetailleerd schuifplan. De speciale woonconsulenten van Veluwonen en Trebbe informeren bewoners en hun familie over de werkzaamheden en houden de vinger aan de pols.