Hoogste punt De Stripmaker Almere Buiten feestelijk gemarkeerd

‘Een betaalbare woning voor een brede groep mensen’

Van oudsher is het bereiken van het hoogste punt een moment om feestelijk aandacht aan te geven. Geheel in die traditie markeerden Arjan Deutekom, directeur/bestuurder GoedeStede, Dick Boekhout, senior ontwikkelingsmanager bij BPD Gebiedsontwikkeling en Antje de Groot-Schuttert, directeur Trebbe het hoogste punt van De Stripmaker in Almere Buiten. Gezamenlijk plaatsten zij de laatste dakplaat op het appartementencomplex dat deel uitmaakt van deze nieuwe buurt. De Stripmaker is een nieuwe leefomgeving die straks plaats biedt aan 112 woningen bestemd voor de sociale huur en middenhuur.

Arjan Deutekom, directeur-bestuurder GoedeStede: “Dankzij de goede samenwerking tussen de gemeente Almere, BPD en Trebbe kunnen we in korte tijd een mooi project realiseren. Zo komt er voor de woningzoekenden weer een gevarieerd aanbod aan betaalbare woningen beschikbaar.”

Dick Boekhout, senior ontwikkelingsmanager bij BPD: “Door samen op te trekken met woningcorporatie GoedeStede kunnen we een brede groep mensen een betaalbare woning bieden in Almere. Door de midden huurwoningen van ons woningfonds wonen hier straks ook mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huur, maar wél een betaalbare woning zoeken. Wij waarderen deze manier van samenwerking; het biedt een directe bijdrage aan toekomstbestendige leefomgevingen.”

Antje de Groot-Schuttert, directeur bij Trebbe: ”In onze samenwerkingen met GoedeStede en BPD maken we volop gebruik van onze concepten. Daardoor kunnen we snel en efficiënt ontwikkelen en is er ruimte voor extra ambitie.”

hoogste punt
Vogelvlucht

De Stripmaker; een nieuwe woonbuurt voor iedereen

De Stripmaker is een nieuwe woonbuurt in Almere Buiten, gelegen vlak bij de Oostvaardersplassen. In totaal komen hier 112 betaalbare, duurzame woningen verdeeld over meerdere types. Zo komen er 18 portiekwoningen, een appartementencomplex met 21 appartementen, 42 rug-aan-rugwoningen en 31 eengezinswoningen. 24 eengezinswoningen zijn bestemd voor de middenhuur, de resterende 88 woningen en appartementen zijn bestemd voor de sociale huur. Door de grote variatie in woningtypes en woningen in zowel het sociale als in het middenhuursegment, is De Stripmaker bereikbaar voor een brede doelgroep.

Over het ontwerp van De Stripmaker

De Stripmaker is ontworpen de Inbo architecten. De architectuur is geïnspireerd op Franse industriële hoeves. De maat en de schaal hiervan sluiten goed aan op de locatie van De Stripmaker. De woningen en het appartementencomplex zijn gesitueerd rondom een centraal groen binnenterrein, waar straks ook ruimte is voor ontmoeting en recreatie. Het ontwerp laat zich kenmerken door goede metselwerkarchitectuur, waarbij de buitenzijde van het plan donkerder van toon is en aan de binnenzijde rondom het hof lichter. Er wordt gewerkt met witte accentvlakken, die een moderne vertaling zijn van de vakwerken van boerderijen en een helder ritme in gevelopeningen.

Over de ontwikkeling en bouw van De Stripmaker

GoedeStede ontwikkelde samen met Trebbe het plan voor De Stripmaker. Vanuit de gemeente werd de voorwaarde gesteld dat naast sociale huur, ook woningen in het middenhuursegment een plek kregen in De Stripmaker. Gedurende het ontwikkeltraject sloot BPD Gebiedsontwikkeling aan en nam een gedeelte van de ontwikkeling. Gezamenlijk is invulling gegeven aan de vraag naar goede en betaalbare woningen bestemd voor sociale huur en middenhuur. Trebbe startte de bouw van De Stripmaker medio november 2020. Naar verwachting wordt de laatste woning komend najaar opgeleverd.