Wat is gebiedsontwikkeling?

Dat is wat 12 trainees van het traineeprogramma Talent in Huis zich afvroegen. Sandra Suijkerbuijk, Yuelgi Janmahomed van het Kadaster, Joris van den Boom van corporatie Stadgenoot en Erwin Noorda, commercieel manager en ontwikkelaar bij Trebbe deelden hun eigen perspectief op en ervaring met gebiedsontwikkeling.

Het Kadaster

Het Kadaster lichtte toe dat haar rol in gebieden die ontwikkeld worden met complexe eigendomsverhoudingen veel verder gaat dan het vastleggen van de eigendommen. In Nederland zijn veel gebieden met leegstand of die niet meer optimaal in gebruik zijn. Het kadaster helpt eigenaren en overheden op deze locaties met de onderlinge samenwerking. De Kadaster aanpak leidt tot concrete voorstellen waarmee de uitvoering start of wordt aangejaagd. Met de trainees is een casus besproken en is een door het Kadaster ontwikkeld simulatiespel gespeeld. Tijdens het spel werden de trainees uitgedaagd om tot een compacter stadscentrum te komen, waarbij rekening werd gehouden met de belangen van alle partijen. Dit gaf een hoop inzichten in de complexiteit van gebiedsontwikkeling.

Woningcorporatie Stadgenoot

Stadgenoot vertelde over haar rol in gebiedsontwikkeling. En had daarbij specifieke aandacht voor de veranderende rol van de woningcorporatie in gebiedsontwikkeling. Daarnaast liet Joris van den Boom een aantal projecten zien waarbij hij de wisselende belangen alleen al binnen Stadgenoot liet zien, van stedelijke vernieuwingsopgaven tot pure uitbreidingslocaties.

Trebbe

Trebbe is een ontwikkelende bouwer. In zowel de rol van ontwikkelaar als de rol van bouwer is de ambitie om duurzame en gezonde leefomgevingen te creëren. Hiervoor is uiteraard een gezond rendement nodig. Maar dat betekent niet dat alleen naar dat financiële rendement en de harde kant van gebiedsontwikkeling gekeken wordt. Succesvolle gebiedsontwikkelingen doe je niet alleen. Door oog te hebben voor elkaars belangen en gezamenlijk voor een krachtige ontwikkelstrategie te gaan krijg je plekken die met trots, liefde en passie worden ontwikkelt en gerealiseerd!

Gemeenschappelijke conclusie

Hoewel de belangen en daarmee perspectieven soms behoorlijk uiteen kunnen lopen was de conclusie gedeeld; integrale gebiedsontwikkeling heeft naast de harde kant van cijfers uit de grond- en vastgoedexploitatie en de juridische bepalingen uit contracten, vooral te maken met de zachte kant van samenwerken. Wanneer je als individuele partij niet open staat voor het belang en perspectief van de ander is de kans op een succesvolle gebiedsontwikkeling stukken minder groot!

Talent in Huis

Talent in Huis biedt een inspirerend traineeprogramma van werken, opleiden en ontwikkelen. Het geeft woningcorporaties de mogelijkheid om met veelbelovende starters op de arbeidsmarkt te werken. Jonge, hoogopgeleide talenten maken in anderhalf jaar tijd kennis met het werk van de corporatie en ontwikkelen zich in sneltreinvaart tot jonge leiders in het sociaal domein.