Een nieuw stuk skyline van Nijmegen

Havenkade: een thuishaven voor iedereen

De kade aan de Nijmeegse Waal is binnenkort 324 stijlvolle appartementen rijker, van sociale huur tot koop. Aan het water verrijst binnenkort appartementencomplex Havenkade; een gevarieerd woongebied met een markante woontoren van 70 meter. In de toekomst een herkenningspunt voor mensen die via de bruggen Nijmegen binnenkomen.

Havenkade ligt bij de Waalhaven, vlakbij het Nijmeegse stadscentrum en maakt deel uit van de grote, binnenstedelijke gebiedstransformatie ‘Waalfront’ waar momenteel ruim 2000 woningen gerealiseerd worden.

KlokGroep en Trebbe realiseren Havenkade gezamenlijk in opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD, woningcorporatie Talis en woningcorporatie Portaal. Er is voor vrijwel iedere beurs een appartement te vinden met 164 sociale huurappartementen van Talis en Portaal, 38 middeldure huurappartementen en 122 koopappartementen van BPD. Wethouder Noël Vergunst van gemeente Nijmegen: “Het is mooi dat we in Havenkade, aan de rand van de binnenstad, een goede mix van sociale huur, middeldure huur en koopappartementen kunnen ontwikkelen. Het wordt een fijne plek om te wonen, stedelijk en duurzaam.”

Een open en toegankelijke leefomgeving

Dat de woontorens een uitzicht bieden over de stad, de haven en de Waal spreekt voor zich. Kenmerkend is de openheid en toegankelijkheid van Havenkade. Henri Schimmel, ontwikkelingsmanager bij BPD: “Er is bewust gekozen voor toegankelijke en groene binnenterreinen die uitnodigen als ontmoetingsplek. Echt een open omgeving. Het landschapsontwerp van Felixx Landscape Architects and Planners laat het binnenterrein vloeiend overgaan in het openbaar gebied op en rondom de dijk.” Het stedelijke en duurzame karakter van dit wooncomplex komt onder andere op het gebied van mobiliteit tot uiting. Schimmel: “We gaan op duurzame wijze om met mobiliteit. Zo zijn er bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen nodig omdat bewoners en omwonenden gebruik kunnen maken van elektrische deelauto’s. En er komen riante fietsenstallingvoorzieningen. Met het centraal station binnen handbereik wonen mensen hier straks in het Nijmeegse stadscentrum met een uitstekende verbinding naar andere plekken binnen en buiten de stad.”

Betaalbaar wonen op een toplocatie

In het nieuwe woongebied komen ook 164 sociale huurwoningen van Portaal en Talis waar mensen met een smalle beurs kunnen gaan wonen. “De samenwerking tussen BPD, Talis en Portaal en de diversiteit aan woningen maken dit project uniek”, aldus Michel Pott, projectmanager bij Talis, “Uit het Woningmarktonderzoek 2019 blijkt dat er in de regio Arnhem-Nijmegen dringend behoefte is aan meer betaalbare woningen in het algemeen en aan kleine appartementen voor starters, doorstromers en alleenstaanden in het bijzonder. Hoe mooi is het dat Talis en Portaal deze straks kunnen aanbieden op deze prachtige locatie.” Marlou Niewold, manager Volkshuisvesting van Portaal Nijmegen voegt daaraan toe: “Met de mix van koop, midden- en sociale huur en binnenterreinen die ontmoeting mogelijk maken, bouwen we aan een inclusieve buurt waar iedereen zich thuis voelt.”

Architectonisch herkenningspunt

Aan het totale appartementencomplex werkten architecten Rob Reintjes van JURY Architecture, Thijs Asselbergs architectuurcentrale en VanOmmeren-architecten. Het meest in het oog springende deel is de 70 meter hoge woontoren op de kop van de Havenkade; in de toekomst een herkenningspunt voor mensen die via de bruggen Nijmegen binnen komen. Architect Rob Reintjes van JURY! tekende het ontwerp: “De opgave was om een herkenbaar gebouw voor de stad te ontwerpen. Door de toren als een beeldhouwwerk te benaderen, een stenen massa, met de beitel bewerkt tot een sculptuur, krijgt hij zijn herkenbaarheid. Daarbij zijn de appartementen in de toren zo gesitueerd dat ze maximaal uitzicht op de Waal bieden.” Het ontwerp van de woongebouwen met sociale huurwoningen langs de Weurtseweg zijn van de hand van samenwerkende architecten Thijs Asselbergs en Joeri van Ommeren. Van Ommeren: “Het is een grote eer en verantwoordelijkheid om op deze plek te mogen bouwen. Samen met Rob Reintjes hebben we een robuust ensemble gemaakt dat goed past bij de schaal van de haven en de aansluiting zoekt met de achterliggende wijk. Een rijk gedetailleerde baksteenarchitectuur met speelse details vertelt het verhaal van de diverse woningtypes. We maken hier hoogwaardige architectuur op een prachtige plek voor een breed publiek. Een inclusieve buurt: echt een leefomgeving van nu!”

Gebiedsontwikkeling aan het water

Wonen aan het water is een voorrecht maar vraagt ook de nodige ingrepen in de gebiedsontwikkeling. Ontwikkelbedrijf Waalfront heeft een damwand geslagen in het aangelegen dijklichaam waardoor de waterkering direct aan de toekomstige veiligheidsnormen voldoet. Hierdoor kan op het binnenterrein met een open bestrating worden gewerkt met bomen en planten in de volle grond en hemelwaterinfiltratie. Dit draagt bij aan een klimaatadaptieve en gezonde leefomgeving.

De bouw van de appartementen wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Klok Trebbe Havenkade V.O.F., een combinatie van KlokGroep en Trebbe. De koopappartementen gaan vanaf oktober 2020 in verkoop. De verhuur van de sociale huurappartementen zal medio 2e helft 2022 starten. Meer informatie: https://www.nieuwbouw-waalfront.nl/dijkkwartier