Bouw woonzorggebouw Kanaal Noord/Molenstraat Centrum van start

Langs het kanaal op de hoek Kanaal Noord en Molenstraat-Centrum is begonnen met de bouw van een nieuw en voor Apeldoorn uniek woonzorggebouw. Wethouder Johan Kruithof onthulde het bouwbord. Er komen in totaal 86 appartementen en twee suites/studio’s voor tijdelijke opname, volgens het concept Beschermd Wonen. Met de realisatie van het woonzorggebouw krijgt het centrum een toegangspoort met allure. Het woonzorgcentrum wordt in opdracht van De Goede Zorg ontwikkeld door Trebbe-Klok Projecten VOF in samenwerking met FAME Planontwikkeling.  Syntrus Achmea Real Estate & Finance neemt de woningen in belegging.

Beschermd Wonen

Het gebouw is ontwikkeld volgens de uitgangspunten van het concept Beschermd Wonen van FAME. Het uitgangspunt is een volwaardig woonconcept, met tweekamerappartementen met eigen badkamer, keuken, energiemeters en een bergkast met ruimte voor een wasmachine. Dit wordt aangevuld met een sociale leefomgeving voor ontmoeting, activiteiten en welbevinden. Door deze manier van wonen, kan de bewoner zo veel mogelijk eigen keuzes blijven maken.

Duurzaam en toekomstbestendig

Verder is veel aandacht besteed aan en extra geïnvesteerd in het energieconcept. Gekozen is voor het Passief huis-concept, dat uitgaat van zoveel mogelijk reduceren van de energievraag. De energie die wel nodig is wordt zoveel mogelijk opgewekt met duurzame energiebronnen,zoals zonnepanelen. Hiermee wordt voorgesorteerd op eisen van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), waar alle nieuwbouw in Nederland vanaf 2021 aan moet voldoen. De gemeente heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd door constructief mee te denken in de uitgangspunten, zodat het energieconcept ook passend is binnen de huidige wet- en regelgeving.

Bert Blaauw van de Goede Zorg: “Het unieke aan het concept is het streven dat iedereen, onafhankelijk van de mate van zorg, recht heeft op een eigen woonruimte. Dus ook mensen met dementie of een zware somatische zorgvraag, die 24-uurs onplanbare zorg nodig hebben. Niet voor niets is ons motto U leeft zoals u dat wilt!”

Hein Stooker namens Trebbe-Klok Projecten bv: “Met de realisatie van dit woonzorggebouw wordt de stedenbouwkundige poort naar de stadsentree afgemaakt. Het is mooi dat een woonzorggebouw zo’n prominente plek in het stadscentrum krijgt en daarmee midden in de maatschappij staat. Ik ben er trots op dat we daar een bijdrage aan kunnen en mogen leveren.”

Over de bouw

De bouw van het nieuwe woonzorggebouw is met de onthulling van het bord officieel gestart. Naar verwachting is het gebouw eind 2019 gereed.