Bouw 37 huurwoningen Hoef en Haag gestart

‘Bewoners ontvangen sleutel nog in de zomer van dit jaar’

Begin februari is de bouw van 37 huurwoningen Hoef en Haag gestart. Trebbe realiseert de woningen in opdracht van LEKSTEDEwonen. Met deze woningen wordt opnieuw invulling gegeven aan het sociale huursegment in het nieuwe dorp aan de Lek. De verhuur van de 37 woningen is gestart en afgelopen weken hebben ruim 1.100 woningzoekenden gereageerd op deze woningen. Naar verwachting ontvangen de bewoners de sleutel nog in de zomer van dit jaar.

Huren in Hoef en Haag

Bij Vianen groeit op de oeverwal van de Lek een nieuw dorpslint met woningen en groene doorzichten richting Plas Everstein: Hoef en Haag. Over een periode van 15 jaar wordt een compleet nieuw dorp gerealiseerd, inmiddels staan er al 200 woningen. Hoef en Haag is ruim en groen van opzet en er komen verschillende woningtypen, zowel huur- als koopwoningen. Dat Hoef en Haag een geliefde plek is om te wonen blijkt uit het aantal reacties op deze huurwoningen; ruim 1.100 mensen willen in aanmerking komen voor één van deze huurwoningen.

André Landwehr, wethouder gemeente Vianen: “Het is prettig dat de woningcorporatie weer een volgend project met kwalitatief mooie en goede woningen bouwt. Daarmee wordt dan 20% van de sociale opgave in Hoef en Haag bereikt. De uitstraling is gelijk aan die van de koopwoningen, passend bij de kwaliteit van het nieuwe dorp.”

Ed de Groot, directeur-bestuurder LEKSTEDEwonen: “We zijn blij dat Hoef en Haag zo snel van de grond komt. Daaraan leveren wij met deze huurwoningen opnieuw een bijdrage. Wij geloven erin met conceptueel gebouwde woningen van goede kwaliteit snel huurwoningen te kunnen toevoegen. Dat moet ook wel want de vraag naar goed en betaalbare huurwoningen is erg groot.”

Rob van der Jagt, directeur Trebbe: “Het is fantastisch dat we met onze concepten BasisWonen en HoogWonen een goed en snel antwoord hebben op de vraag naar kwalitatief hoogwaardige en betaalbare huurwoningen. En daarmee ook onze fijne samenwerking met LEKSTEDEwonen continueren.”

Dorpse sfeer

De woningen zijn ontworpen door SVP architectuur en stedenbouw en zijn verdeeld over twee locaties in Hoef en Haag. Elke locatie krijgt een eigen signatuur. De 20 eengezinswoningen van plandeel Hagenborgh liggen in het hart van de wijk. Er komen twee woningtypen met woonoppervlakten van 104 en 117 m2. Het plandeel Achter de Boerderij omvat de resterende 17 woningen en worden in vier woningtypen gebouwd met woonoppervlakten variërend van 91 tot 110 m2. Alle woningen zijn energiezuinig (EPC 0,4 – EPC 0,1) en worden voorzien van zonnepanelen. Om de dorpse sfeer van Hoef en Haag te benadrukken krijgen de woningen een voor- en achtertuin en een schuine kap.

Bouw

Trebbe Wonen verkreeg de opdracht uit een design & build aanbesteding van LEKSTEDEwonen. De planuitwerking en realisatie worden uitgevoerd volgens BasisWonen, het concept van Trebbe voor grondgebonden woningen. Inmiddels zijn alle palen geheid en is gestart met het leggen van de funderingsbalken. Volgens de planning ontvangen de bewoners de sleutel in de zomer van dit jaar.