Elan Wonen en Trebbe ontwikkelen samen 170 woningen aan Haarlemse Schipholweg

Chris Schaapman, directeur-bestuurder Elan Wonen, en Hein Trebbe jr., directeur Trebbe, hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van 170 woningen aan de Schipholweg in de Slachthuisbuurt te Haarlem. Het project maakt onderdeel uit van de wijkvernieuwing Slachthuisbuurt.

Wijkvernieuwing Slachthuisbuurt

Hein Trebbe jr.: “Ondanks gewijzigde marktomstandigheden en door de Woningwet ingegeven gewijzigde planvorming hebben zowel Elan Wonen als Trebbe altijd vastgehouden aan de ambitie om van Hof van Leij een wijk te maken waar mensen graag wonen, werken en leven! Wij zijn dan ook blij met deze samenwerkingsovereenkomst; een belangrijke stap om de ambitie verder gestalte te geven.”

De Slachthuisbuurt is een gezellige buurt grenzend aan het centrum van Haarlem. Gemeente en corporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere investeren hier in woningen en leefbaarheid. Sfeervolle en monumentale delen van de wijk blijven behouden. Op andere plekken komt nieuwbouw. Zo ontstaat een mooie mix die zorgt voor energie en nieuw elan. Deze herstructurering ligt op een plek die belangrijk is voor de stad, omdat het de entree van de stad markeert.

Hof van Leijh

Chris Schaapman: “Hof van Leijh is een mooi voorbeeld van sociale woningbouw nieuwe stijl: doelmatig, flexibel en gericht op zelfstandigheid van bewoners. Samen met onze zorgpartners Zorgbalans, DOCK, SIG bieden we aan senioren hiermee een mooie passende huisvesting.” Trebbe is als bouwpartner geselecteerd door Elan Wonen voor de ontwikkeling en realisatie van Hof van Leijh. Het plan bestaat uit 21 sociale huurwoningen, 21 koopwoningen en een appartementencomplex. Het appartementencomplex biedt ruimte aan 125 appartementen, 3 woonwerkwoningen en een buurtwinkel. Daarnaast zijn er twee ruimten die nog een nadere invulling dienen te krijgen.

Planning

Op dit moment worden de plannen uitgewerkt. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2018 en wordt het plan medio 2019 opgeleverd.