Zeist Bosgaarde

Opdrachtgever(s)

  • Trebbe
  • Woongoed

Locatie

  • Zeist

Status

  • Gerealiseerd

Bosgaarde Zeist

Kracht: herstructurering, integrale ontwikkeling, bereikbaar voor een brede doelgroep, typisch Kerckebosch; natuurinclusief en duurzaam

In Zeist ontwikkelt en realiseert Trebbe Bosgaarde; het nieuwste deelplan in de herstructureringswijk Kerckebosch Zeist. Hier komen straks 27 sociale huurappartementen en 30 woningen bestemd voor het koopsegment, in een natuurinclusieve omgeving waar ontmoeting centraal staat.

Over de ontwikkeling van Bosgaarde

Bosgaarde is een integrale ontwikkeling waarbij de gebiedsinrichting een belangrijke plek in de ontwikkeling inneemt. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp van de woningen en de bijbehorende omgeving zijn eenheid, de groene, bosachtige omgeving en hoge kwaliteit en uitstraling van de gebouwen.

De 57 huishoudens krijgen straks een nieuw thuis in Bosgaarde. De 57 woningen zijn verdeeld over vier gebouwen. 27 appartementen zijn bestemd voor de sociale huur. De 30 woningen zijn bestemd voor de koop en zijn zogenaamde rug-aan-rug-woningen, verdeeld over drie blokken.

Alle woningen krijgen een eigen buitenruimte en een gedeelde buitenruimte. Het parkeren in deze nieuwe buurt wordt volledig aan het zicht onttrokken en is opgenomen onder het appartementencomplex en de woningen.

Over de gebiedsinrichting van Bosgaarde

Bosgaarde wordt een landschappelijke woonbuurt met een sociaal karakter. Er wordt verbinding gezocht met de heide en het bos, door van Bosgaarde een licht glooiend gebied met ruimte voor de natuur, met onder meer bomen en zandgrond, te maken. In het landschap komt het sociale karakter van deze buurt volop tot uiting. Er komen wandelpaden, ontmoetings- en speelplekken.

Duurzaam wonen in de ruimste zin van het woord

In Bosgaarde gaan duurzaamheid en natuurinclusiviteit hand in hand.

  • De landschappelijke inrichting is natuurinclusief. Er is veel ruimte voor groen. Door te kiezen voor zo min mogelijk verharding en waterpasserende bestrating wordt hier bewust omgegaan met water.
  • De rug-aan-rug-woningen zijn energieneutraal doordat deze zijn uitgerust met een zonnekap.
  • Duurzame deelmobiliteit die ook fungeert als 'buurtbatterij' doordat accu's naast het opladen ook energie kunnen bufferen en op een later moment kunnen terugleveren.

Deel dit project op social media