Portaal en Trebbe realiseren samen 108 appartementen Blokhoeve Nieuwegein

Onlangs ondertekenden de heer Dirk Jan van der Zeep, bestuursvoorzitter Portaal en de heer Rob van der Jagt, directeur Trebbe West, de overeenkomst voor de realisatie van 108 appartementen bestemd voor de sociale huur in de Nieuwegeinse wijk Blokhoeve.

Rene Schiks, projectmanager Portaal: “Ketensamenwerking is vertrouwen hebben in elkaar. Hiermee zijn Portaal en Trebbe er in geslaagd betaalbare huurwoningen te realiseren en woonkwaliteit in Blokhoeve toe te voegen.”

Rob van der Jagt, directeur Trebbe West: “ “Het vertrouwen dat Portaal ons keer op keer geeft, stelt ons in staat goede, duurzame en betaalbare huisvesting te realiseren, zo ook in Blokhoeve. Mede door de input van Portaal zijn wij in staat ons concept HoogWonen door te ontwikkelen en verder te optimaliseren.”

Over Blokhoeve Nieuwegein

De appartementen zijn het sluitstuk van Blok-Oost, het meest zuidelijke gedeelte van de nieuwbouwwijk Blokhoeve, de nieuwste wijk van Nieuwegein. In totaal realiseert Trebbe in opdracht van Portaal 108 appartementen verdeeld over drie blokken van 36 woningen.

Over de appartementen

De 3 appartementencomplexen zijn ontworpen door het gerenommeerde Amsterdamse architectenbureau Mulleners + Mulleners. Zij zijn erin geslaagd de appartementencomplexen een eigen identiteit mee te geven, zonder samenhang met de wijk te verliezen. Er komen 84 appartementen met twee kamers en 24 met drie kamers. Elk blok krijgt een lift waardoor de woningen geschikt zijn voor één- en tweepersoons huishoudens van alle leeftijden. Met de realisatie van deze appartementen wordt gevolg gegeven aan de kwalitatieve en kwantitatieve prestatieafspraken tussen de gemeente Nieuwegein en Portaal.

Over de bouw

De appartementen worden gerealiseerd volgens HoogWonen, het concept van Trebbe voor appartementen. De bouw start medio maart 2017, naar verwachting worden de drie complexen het tweede kwartaal van volgend jaar opgeleverd.

Ketensamenwerking

Het project maakt onderdeel uit van de ketensamenwerking die Portaal en Trebbe met elkaar hebben. De interne ontwikkel- en uitvoeringsprocessen worden op elkaar afgestemd. Het doel? Bij elk project een steeds beter, efficiënter en leuker proces te doorlopen met goede en betaalbare woningen als resultaat.