Zuiderveld Ecodorp Nijmegen beloond met de duurzaamheidsprijs van Architectuurcentrum Nijmegen

‘Naadloos aansluiten op bewonerswensen’

Op donderdag 23 juni jl. vond de uitreiking van de Architectuurprijs Nijmegen plaats. Bij de uitreiking van deze prijs beloont Architectuurcentrum Nijmegen ook de meest bijzondere duurzaamheidsprestatie. Het Zuiderveld Ecodorp in Nijmegen mocht deze prijs in ontvangst nemen. Het Zuiderveld Ecodorp is ontworpen door Hoogte 2 Architecten, in opdracht van woningcorporatie Talis en leefgemeenschap CVEG, ontwikkelende bouwer Trebbe ontwikkelde en realiseerde Het Zuiderveld Ecodorp.

Een extra accent voor sociale duurzaamheid

De duurzaamheidsprijs is in 2017 voor het eerst uitgereikt. De duurzaamheidsprestatie van projecten kan liggen op energie, klimaat, maatschappij, circulaire economie en circulariteit binnen het project. Dit jaar werd ervoor gekozen om een extra accent te leggen op de wijze waarop het project bijdraagt aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Er werden vier projecten geselecteerd voor de duurzaamheidsprijs, maar Het Zuiderveld Ecodorp blonk volgens de jury uit.

Naadloos aansluiten op wensen

“De betrokkenheid van de bewoners bij de ontwikkeling van het wooncomplex samen met de woningcorporatie en aannemer heeft er toe geleid dat er een project kon ontstaan dat goed aansloot op de specifieke behoeften van de huidige bewoners. Er is dus geen sociaal woonproduct gemaakt waar bewoners bij zijn gezocht, maar juist andersom. Dit zien wij terug in de diversiteit aan woningentypen en de grote diversiteit aan leeftijdsgroepen”, luidt het jurycommentaar. Michel Pott, projectmanager bij Talis is trots: “Het maken van een nieuwe woongemeenschap is uitdagend, inspannend en gecompliceerd maar levert ongelofelijk veel werkplezier en woonplezier op. En uiteindelijk zelfs een architectuurprijs. Het is eervol en een mooie bekroning van een gezamenlijk ontwerp- en bouwproces waaraan de bewoners een onmisbare bijdrage hebben geleverd.” Johan Bombach, directeur bij Trebbe is trots. “Deze prijs is de kroon op een geweldig project. Ik zie dit ook als bevestiging van het pad dat we hierin met elkaar bewandeld hebben. We hebben samen met de opdrachtgever, architect en bewonersgroep stap voor stap keuzes gemaakt op het gebied van leefbaarheid, kwaliteit en ecologie. Dat heeft geresulteerd in een naadloos aansluitend ontwerp en huisvesting, zonder in te boeten op betaalbaarheid.”

Ecodorp 1
featured

Zuiderveld Ecodorp; moderne technieken gecombineerd met de traditionele waarden van het dorp

Een bijzondere uitvraag van woningcorporatie Talis.

Een bijzondere uitvraag van woningcorporatie Talis. Een woongroep heeft zich gemeld om met een CPO-groep samen te bouwen aan duurzame, circulaire woningen die in een Ecodorp komen te staan. Het vergt moed om het pionierspad op te gaan, maar Talis is de uitdaging aangegaan, samen met Trebbe. Als  basis voor het Ecodorp zijn de standaard appartementen en eengezinswoningen gebruikt. Deze zijn vervolgens verduurzaamd. Ook zijn er gemeenschappelijke ruimtes gerealiseerd om het ontmoeten te stimuleren.  Het resultaat mag er dan ook zijn. Bij de bouw van Ecodorp Zuiderveld werden de moderne technieken om ecologisch te bouwen en te leven, gecombineerd met de traditionele waarden van een dorp van vroeger. Er zijn tal van ecologische voorbeelden in dit project. Zo werd bij de bouw isolatiemateriaal van tweedehands textiel in het dak verwerkt. Ook werden restpartijen baksteen gebruikt. De schuur in de tuin is volledig circulair, tot en met de funderingspalen aan toe.

Trebbe nauw verbonden met Nijmegen

Het is niet de eerste keer dat een project gerealiseerd door Trebbe een prijs namens Architectuurcentrum Nijmegen in ontvangst mag nemen. Eerder werd de architectuurprijs 2017 gewonnen door het project renovatie Tandheelkunde Nijmegen. Trebbe bouwt al jaren onafgebroken aan de Waal, bijna ieder jaar wordt er dan ook wel een project in de wijk Koningsdaal/Waalkroon ingediend.