Start verkoop De Kroon op Leeuwesteyn Utrecht groot succes, maar laat ook duidelijk de krapte op de woningmarkt zien

‘Voor dertig optanten begint het nieuwe jaar met een nieuwe woning’

Aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gebouwd aan een nieuwe duurzame woonbuurt met een echt Utrechts en stedelijk karakter; Leeuwesteyn. Deze nieuwe woonbuurt verbindt oud met nieuw Utrecht. Trebbe ontwikkelt en realiseert hier straks De Kroon op Leeuwesteyn; een stadsblok met 48 middenhuur appartementen en dertig koopwoningen. De koopwoningen zijn nog net voor de kerstvakantie in de verkoop gegaan. En met succes! Medio 2022 start Trebbe met de bouw.

Johan Bombach, directeur bij Trebbe: “Het is voor ons natuurlijk een prachtig resultaat; zoveel geïnteresseerden voor dertig woningen. Enerzijds betekent dit dat we een goed plan hebben ontwikkeld waar mensen graag willen wonen. Tegelijkertijd schuilt achter dit succes een schrijnend verhaal. De enorme krapte op de woningmarkt. Ik hoop van harte dat er de komende periode meer ruimte ontstaat op de woningmarkt en dat wij meer mensen blij kunnen en mogen maken met een nieuw thuis.”

De Kroon op Leeuwesteyn; hoge woonkwaliteit

De Kroon op Leeuwesteyn is groen en gezond wonen met allure. De Kroon op Leeuwesteyn wordt een hele bijzondere plek om te wonen waar sociaal als een rode draad doorheen loopt. In De Kroon op Leeuwesteyn is een plek voor iedereen om te wonen. Er komen zowel koopwoningen als appartementen voor de middenhuur. De Kroon op Leeuwesteyn wordt een plan met hele hoge woonkwaliteit. Zo komt er op maaiveld een stallinggarage met daar bovenop een gemeenschappelijke binnentuin waar ruimte is voor een voedsel-, speel- en fitnesstuin. De opzet van De Kroon op Leeuwesteyn stimuleert het gebruik van de fiets en kopers ontvangen er ook één bij aankoop van een woning. Ook wordt deelmobiliteit aangeboden aan de bewoners. De architectuur van de woningen sluit aan op de Art Deco uitstraling die zo bekend is in Utrecht. Om De Kroon op Leeuwesteyn een zo ‘Utregs’ mogelijke uitstraling te geven, brengt het Utrechtse street art collectief ‘De Strakke Hand’ een kunstwerk in de vorm van een muurschildering op een zichtgevel van het blok aan.

Kroon op Leeuwesteyn – met streetart1
Kroon op Leeuwesteyn – straat1

Duurzaam ontwikkelen, bouwen en wonen

Naast de groene uitstraling komt ook duurzaam bouwen en wonen volop tot uiting in De Kroon op Leeuwesteyn. De woningen worden energetisch duurzaam. Vernieuwend in het plan is de inzet van PVT-panelen op de daken van de woningen. Deze panelen voorzien de warmtepompen van de woningen rechtstreeks van energie. Ook komt er een windturbine die energie opwekt. Er wordt een Smart dek voor waterberging ingezet. Zo is het plan klaar voor de toenemende hittestress. Restmaterialen tijdens de bouw, gaan naar een bouwmaterialenkringloop. Circulariteit speelt een belangrijke rol. Er is gekozen voor verantwoorde materialen. Deze worden geregistreerd in een materialenpaspoort. Hierdoor kunnen deze materialen opnieuw gebruikt worden. De woningen worden remontabel gebouwd, zodat deze in de toekomst gemakkelijk aan te passen zijn aan de wensen van morgen.

Grote animo

De vraag naar een goede, gezonde woning in Nederland is groot. Zo ook in Utrecht. En dat het plan De Kroon op Leeuwesteyn gewild is, dat blijkt wel uit de cijfers. Net voor de kerstvakantie gingen de dertig woningen in verkoop. 4 januari sloot de verkoop. Maar liefst 442 geïnteresseerden schreven zich in voor een woning. De eerste gesprekken met de optanten worden nu gevoerd. Na ondertekening van de koopovereenkomst breekt voor de kopers een nieuwe, spannende tijd aan. De periode van het maken van keuzes om van hun huis een thuis te maken. Trebbe zet voor de koperskeuzetrajecten woonbelevingscentrum LIV Nijmegen in. Kopers worden hier door hun eigen wooncoach begeleid in het keuzeproces van begin tot eind. In LIV kunnen zij alle keuzeopties bekijken, voelen en ervaren en zo tot de beste keuzes komen.

Kroon op Leeuwesteyn – binnentuin1
Kroon op Leeuwesteyn1

Planning

Eind 2021 verleende gemeente Utrecht de omgevingsvergunning. Naar verwachting start de bouw medio 2022 en wordt de laatste woning in 2024 opgeleverd. De plannen rondom de middenhuur appartementen zijn volop in ontwikkeling, naar verwachting start de verhuur gedurende de bouw van De Kroon op Leeuwesteyn.

Voor een goed plan heb je een goed team nodig

De Kroon op Leeuwesteyn is tot stand gekomen vanuit een sterke samenwerking met een diversiteit aan partijen. Van de Berg Architecten en LAP Landscape & Urban Design tekenden voor het ontwerp. De deelmobiliteit komt vanuit We Drive Solar. Beumer Nieuwbouw makelaars uit Utrecht nam de verkoop voor haar rekening.