Trebbe brengt beweging...

De woningmarktcrisis gaat in de eerste plaats over mensen, zij geven een gezicht aan de noodsituatie;
Twintig koopwoningen, 806 inschrijvingen, 806 keer hoop op een woning

In Trebbe brengt beweging… nemen we u mee in visies, concepten en toepassingen waarmee Trebbe beweging brengt op de woningmarkt. In Enschede ontwikkelde Trebbe Nieuw Fenne; twintig betaalbare, complete koopwoningen voor starters, alleenstaanden en jonge gezinnen. Deze ontwikkeling laat zien dat we beweging kunnen brengen op de Nederlandse woningmarkt. Want dat die beweging ontzettend hard nodig is, dat moge duidelijk zijn.

De cijfers op een rij:

  • 20 complete eengezinswoningen voor 20 huishoudens
  • 2 woningtypes, met een woonoppervlak van respectievelijk 98 m2 en 109 m2
  • Verkoopprijzen vanaf € 210.000 v.o.n. en € 225.000 v.o.n.
  • 806 geïnteresseerden

De cijfers brengen het verhaal

Zelfs zonder context geven deze cijfers al een beeld van de noodsituatie op de woningmarkt. De betaalbaarheid van woningen staat flink onder druk. De rente blijft historisch laag waardoor er nog steeds veel geld in de markt beschikbaar is voor zowel hypotheken als beleggingen. Daarnaast zijn er onvoldoende ontwikkellocaties beschikbaar. Het grote verschil tussen vraag en aanbod stuwt de prijzen van woningen naar grote hoogtes. Juist hierdoor komen hele groepen mensen verder en verder in het gedrang in hun zoektocht naar een woning. Een schrijnende realiteit op de Nederlandse woningmarkt. Achter de cijfers van deze ontwikkeling schuilt dit verhaal van de woningmarktcrisis. Maar dit is ook een verhaal dat laat zien hoe er tóch betaalbare, complete woningen ontwikkeld kunnen worden en wat daar voor nodig is. Dat Trebbe kiest voor maatschappelijke waarde, maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt én hoe Trebbe beweging brengt in de woningmarktcrisis. Hein Stooker, directeur bij Trebbe en Pascal Lutjenhuis, commercieel manager en nauw betrokken bij Nieuwe Fenne, nemen ons mee in de ontwikkeling van de twintig complete en betaalbare woningen waarmee we beweging brengen op de woningmarkt.

De locatie

De locatie kocht Trebbe aan voor een marktconforme prijs van woningcorporatie Domijn. “Waar voorheen duplex woningen stonden, ontwikkelde Trebbe een nieuw plan. Om jonge gezinnen, starters en alleenstaanden een kans op de woningmarkt te geven is ingezet op de ontwikkeling van complete betaalbare eengezinswoningen, bestemd voor de sociale koop”, vertelt Pascal.  Het plangebied is verdeeld over twee locaties. Iedere locatie krijgt een eigen invulling, met inzet van het product Trebbe PuurWonen. Trebbe PuurWonen is een volledig uitgeengineerde, geïndustrialiseerde, betaalbare en complete koopwoning. Deze woning is uitgewerkt in twee woningbreedtes. Beide woningbreedtes zijn ingezet bij de ontwikkeling van een haalbaar plan voor betaalbare koopwoningen.

situatie1

De woningen, compleet, betaalbaar en toekomstbestendig

De woningen zijn compleet, dus inclusief complete badkamer en keuken met apparatuur. Ook zijn ze toekomstbestendig doordat deze maar liefst 50% duurzamer zijn dan de energienorm voorgeschreven in het bouwbesluit en optioneel uit te breiden zijn met een extra slaapkamer, waardoor de woning niet direct wordt ontgroeid bij gezinsuitbreiding. “De woningen die we hebben ontwikkeld zijn gewilde, volwaardige en complete eengezinswoningen. Met vraagprijzen van respectievelijk € 210.000 en € 225.000 zijn deze bereikbaar voor de doelgroepen die het nu moeilijk hebben op de woningmarkt”, licht Pascal toe. Hoe het kan dat Trebbe de woningen onder marktwaarde kon aanbieden, terwijl er juist sprake is van een overspannen woningmarkt? Dat zit in een aantal elementen, die we hieronder verder uiteenzetten.

Impressie
Hoekkeuken

PuurWonen: uitgekiende processen, efficiënte doorlooptijd

PuurWonen biedt een  volledig uitgeengineerd  product in twee verschillende woningbreedtes. Met PuurWonen staat de hoofdopzet voor de architectuur al, er kan gekozen worden uit vier stijlen, passend te maken binnen de wensen van stedenbouw en welstand. Voor de kopersopties is binnen PuurWonen gekozen om dit tot een minimaal aantal te beperken. “Door het ontwikkel- en bouwproces overzichtelijker te maken, kan de hele ontwikkel- en bouwketen efficiënter ingericht worden. En dat leidt tot daling van de kostprijs”, vertelt Pascal

Industrialisatie en innovatie; efficiënter bouwen

PuurWonen is een nagenoeg volledig geïndustrialiseerd product. “De woningen worden gerealiseerd met GevelKlaar; een kant-en-klare gevel voor de woningen.” Dit systeem bestaat uit geïsoleerde prefab gevels met kozijnen en keramische steenstrips. De steenstrips worden volledig gerobotiseerd aangebracht. Ondanks het geautomatiseerde productieproces ontstaat er een authentieke gevel waardoor het vertrouwde straatbeeld van gemetselde woningen ook in details intact blijft. Ook wordt de prefab trapmodule ingezet. De trappen worden geprefabriceerd en al voorzien van gevulde leidingkokers. Op de bouwplaats worden de modules als één geheel in de woning gehesen en afgemonteerd. Deze  geïndustrialiseerde toepassingen dragen bij aan een sneller en efficiënter bouwproces. En wanneer de processen efficiënter zijn, uren effectiever ingezet kunnen worden en de doorlooptijd korter is, dan wordt de kostprijs beheersbaar.

Gevelklaar
TrapModule

Betaalbaarheid is één, maar hoe komen deze woningen bij de juiste doelgroep?

De woningen van Nieuw Fenne zijn expliciet bedoeld voor hen die vastlopen op de woningmarkt. Hier gaat het om mensen die anders aangewezen zijn op een voor hun inkomen te dure vrije sector huurwoning. “Er hebben zich ruim 800 geïnteresseerden gemeld. Dat is niet zo gek natuurlijk. De woningen zijn compleet en uiterst betaalbaar”, vertelt Hein. Betaalbaar, wat betekent dat dan concreet? In het geval van Nieuw Fenne zijn de woningen ongeveer € 20.000, - onder de marktwaarde in de markt gezet, om deze bereikbaar te maken voor de doelgroep die een maandlast tussen de € 750,- en € 900,- kan betalen. ”We willen dat de woningen bij de juiste doelgroep terecht komen en niet als korte termijn investering worden gebruikt, om snel na aankoop met winst door te verkopen, óf als huurwoningen door beleggers worden  aangekocht. Daarom  werken wij met een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht, beide voor vijf jaar. Na vijf jaar zijn de kopers écht vrij om te doen met de woning wat ze willen. Zo geven we als Trebbe de starters van nu, ook een toekomstig zetje in de rug. En we bevorderen hiermee nu de doorstroming op de woningmarkt, doordat er nu bijvoorbeeld weer op een andere plek (huur)woningen vrijkomen”, licht Hein toe.

Omdat maatschappelijke waarde niet in geld uit te drukken is

“Wij hebben het marktadvies met betrekking tot de maximale v.o.n.-prijzen van de makelaars niet overgenomen. Dat hangt samen met onze visie om met het product PuurWonen een woning echt bereikbaar te maken voor de doelgroep die in het gedrang komt op de woningmarkt. Het maximaliseren van een marktconforme v.o.n.-prijs past daar simpelweg niet bij. Daar komt bij dat wij als Trebbe ook maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke waarde laat zich niet altijd in geld uitdrukken”, vertelt Hein. “Nu kunnen twintig starters, gezinnen en alleenstaanden carrière maken op de woningmarkt, waar dat anders misschien niet had gekund”, vult Pascal aan.

veenendaal
DSC_7320 (Large)

De woningmarktcrisis gaat in de eerste plaats over mensen

Pascal vervolgt zijn verhaal. “We moesten veel geïnteresseerden teleurstellen. Een aantal van hen heeft ons gebeld met de vraag of wij ergens anders nog vergelijkbare woningen in hetzelfde segment in ontwikkeling hebben. Want ze hadden eindelijk een woning gevonden die betaalbaar is. Ik vind het wrang dat wij hen nu niet aan een woning kunnen helpen. Juist de mensen die wij moesten teleurstellen maakt dat de woningcrisis van nu voor mij een gezicht heeft gekregen.” Tegelijkertijd zijn er dus lichtpuntjes in een woningmarktcrisis als deze vertelt Hein. “Door vol in te zetten op industrialisatie, schaalvergroting en innovatie kunnen we beweging brengen op de woningmarkt. Maar dat kunnen we niet alleen. Dat willen en moeten we samen met gemeenten, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en grondeigenaren doen.”

Samen de uitdagingen het hoofd bieden

Benieuwd wat wij samen kunnen doen aan de woningmarktcrisis?

  • Neem dan contact op met

Hein Stooker,

088 259 00 08

stooker@trebbe.nl

Pascal Lutjenhuis,

088 259 00 33

lutjenhuis@trebbe.nl

  • Liever eerst zelf op onderzoek uit? Bekijk alles over PuurWonen 
  • De komende tijd geven wij een gezicht aan de woningmarktcrisis, houd onze website en social media hiervoor in de gaten.