Het Eiland Leerdam

Opdrachtgever(s)

  • Habion

Architect(en)

Locatie

  • Leerdam

Status

  • Ontwikkeling

Samen maken we een toekomstbestendige, duurzame plek om gelukkig oud te worden

Kracht: participatie, binnenstedelijk, integrale herontwikkeling, duurzame samenwerking, verduurzaming, klaar voor klimaatakkoord 2030

Over de herontwikkeling van Het Eiland Leerdam

Het Eiland Leerdam bestaat uit de complexen Rondas I, II en De Beukelaar, deze bieden plaats aan in totaal 137 seniorenwoningen en een intramuraal woonzorggebouw met 87 appartementen, ontmoetingsruimte, kantoren en diverse algemene ruimten. Het woonzorggebouw is eind 2022 leeg komen te staan en sluit niet langer aan op de wensen en eisen van deze tijd. Daarom besloot Habion tot vervangende nieuwbouw voor het woonzorggebouw met appartementen in de vrije sector huur. Voor Rondas I onderzoeken Habion en Trebbe de mogelijkheden voor zowel renovatie als nieuwbouw. En om Rondas II en De Beukelaar weer te laten voldoen aan de duurzaamheidseisen als gesteld in het klimaatakkoord 2030 en de wensen van deze tijd, worden plannen gemaakt voor verduurzaming.

Naar een gedragen plan

Om ervoor te zorgen dat er een gedragen plan wordt ontwikkeld, werken Habion en Trebbe de plannen verder uit met omwonenden, bewoners en toekomstige bewoners. Dit gebeurt aan de hand van de Røring-methodiek. Deze methodiek is door Habion ontwikkeld om met bewoners en de buurt te bepalen hoe zij willen wonen en leven. De participatie wordt door Habion en Trebbe aan de hand van deze methodiek vormgegeven. Inmiddels heeft de eerste inspiratiedag plaatsgevonden en zijn de eerste wensen geïnventariseerd. Doelstelling is dat er voor de zomer van dit jaar nog een haalbaar plan is gedefinieerd.

 

Deel dit project op social media