Collectief warmtesysteem voor Landgoed in den Houte Noordwijkerhout

“Duurzaam en comfortabel wonen met een lagere energielast”

Onlangs sloten Ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe en warmteleverancier ReDo de realisatieovereenkomst voor de installatie van een collectief warmtesysteem voor Landgoed in den Houte in Noordwijkerhout. Op dit collectieve systeem worden in totaal circa vijfhonderd woningen aangesloten. De bewoners van de woningen zijn met dit systeem verzekerd van een duurzaam verwarmingssysteem dat ook kan koelen, door de combinatie met hoogwaardige isolatie van de woningen zijn de bewoners eveneens verzekerd van een betaalbare energielast.

Het collectieve warmtekoudeopslagsysteem (WKO)

In de wijk Landgoed in den Houte wordt een collectief warmtenetwerk aangelegd. Circa 500 woningen worden straks verwarmd, gekoeld en voorzien van warm tapwater door middel van een koppeling van hun eigen warmtepomp met het collectieve systeem. Door middel van bodemenergie wordt warmte en koude opgewekt voor het collectieve systeem. Op dit systeem worden de woningen die allemaal over een eigen individuele warmtepomp met boiler beschikken aangesloten.

Duurzame gebiedsontwikkeling, hoog wooncomfort

Remco Raghunath, ontwikkelaar namens de Ontwikkelcombinatie vertelt dat de keuze voor dit systeem is gemaakt om bij te dragen aan een hoog wooncomfort vanuit een duurzame gebiedsontwikkeling. “We zijn als gebiedsontwikkelaars en bouwers al langere tijd bezig met de energietransitie, mede aangejaagd door wet- en regelgeving. De keuze voor een collectief systeem is hierin eigenlijk weer een nieuwe stap. Met Landgoed in den Houte willen we een duurzame en toekomstbestendige toevoeging doen aan Noordwijkerhout, daar hoort ook een duurzaam verwarmingssysteem bij. Met dit collectieve systeem geven we invulling aan die ambitie.” Ook de gemeente is blij met de keuze voor een collectief systeem, vertelt Ronald Koekkoek, projectleider bij gemeente Noordwijk. “Naast comfort voor de gebruiker moet het systeem betaalbaar en duurzaam zijn. Mede dankzij input van de provincie is de opwarming nu geregeld in de woningen zelf waardoor het warmteverlies klein is. Dit is goed voor het milieu als ook voor de portemonnee! “

LidH1
Collectief wko systeem

De grote voordelen van een collectief warmtesysteem; duurzaam, betrouwbaar, comfortabel en betaalbaar

Door te kiezen voor dit systeem zijn de bewoners verzekerd van een duurzaam verwarmingssysteem. Er wordt geen gas verbruikt. Alle energie wordt opgewekt met bodemenergie en de individuele warmtepomp. Doordat het collectieve systeem in een ESCo (Energy Service Company) geleverd wordt, zijn de bewoners verzekerd van een betrouwbare installatie, inclusief beheer en onderhoud hiervan. Verder kent dit collectief warmtesysteem een hoog wooncomfort doordat de woningen verwarmd worden door middel van vloerverwarming. Dit systeem houdt een constante temperatuur aan. Naast verwarmen is het ook mogelijk om de woning te koelen met dit systeem. Door de combinatie met hoogwaardige isolatie, zijn de bewoners ook verzekerd van een betaalbare energielast. “We proberen altijd het maximale uit elke vierkante meter te halen. Voor zowel de bewoner als de omgeving. Dit systeem is hier een mooi duurzaam voorbeeld van”, aldus Matthijs Betlem van Novaform.

Over de planning

Nu de realisatieovereenkomst is getekend, is gestart met de aanleg van het warmtesysteem. Naar verwachting is het systeem in 2024 volledig operationeel. De aansluiting van de eerste woningen op dit systeem, staat gepland voor eind dit jaar. John van Maren, algemeen directeur bij ReDo, kijkt ernaar uit. “Door onze ruime ervaring met dit soort grootschalige projecten worden ervaringen vanuit het verleden meegenomen naar de realisatie van dit mooie project. Wij zetten als exploitatie maatschappij in op een langdurige samenwerking met onze klanten en gaan een robuust en betrouwbaar systeem realiseren.”