Landgoed In den Houte Noordwijkerhout

Opdrachtgever(s)

  • Novaform
  • Trebbe

Architect(en)

Locatie

  • Noordwijkerhout

Status

  • Ontwikkeling
  • Verkoop
  • Gerealiseerd

Met respect voor de rijke historie

Kracht: gebiedsontwikkeling, transformatie, collectief warmtesysteem, sociale huur, beleggershuur, koop, zorgappartementen

Landgoed in den Houte is gesitueerd op het Bavo-terrein en deed in de periode 1914-2014 precies een eeuw lang dienst als psychiatrisch ziekenhuisterrein. Ontwikkelcombinatie Trebbe | Novaform ontwikkelt het gebied stap voor stap tot een groen woonmilieu met een grote diversiteit aan woningen. Het Bavo-terrein zal hierdoor weer blijvend waarde toevoegen aan de kern van Noordwijkerhout.

Landgoed in den Houte Noordwijkerhout; een wijk voor iedereen

Landgoed in den Houte wordt gefaseerd ontwikkelt door  ontwikkelcombinatie Novaform – Trebbe tot een fijne, natuurinclusieve woonwijk met een plek voor iedereen. Straks staan hier circa 700 woningen, bestemd voor de sociale verhuur, vrije sectorhuur en de verkoop. Een aantal huurwoningen is bestemd voor de verhuur aan zorgpartij GGZ Noordwijk.

Een impuls voor heel Noordwijkerhout

Sjaak van den Berg, wethouder gemeente Noordwijk: “Ik ben buitengewoon blij dat de bouw daadwerkelijk is gestart na een intensieve periode van voorbereidingen. Het voormalige BAVO-terrein vroeg al jaren om een invulling. Landgoed in den Houte wordt een fantastische plek om te wonen en geeft een impuls aan heel Noordwijkerhout. Hier zit een tevreden wethouder.”

Met respect voor de rijke historie

De architectuur voor de nieuwe woningen is geïnspireerd op de historische gebouwen van het Bavo-terrein en de historie van de bollencultuur.  Belangrijke stedenbouwkundige elementen in het plan met een grote historische waarde worden in oude glorie hersteld, denk hierbij aan De Engelse Tuin, de Franse Tuin de begraafplaats en Sint Bavo. Dit voormalig klooster is een rijksmonument en krijgt een duurzaam, tweede leven, doordat het omgebouwd wordt tot appartementen. Daarbij worden authentieke details, zoals hoge plafonds en glas-in-loodramen zoveel mogelijk behouden. Voor de ontwikkeling is een spelregelkaart en een beeldkwaliteitsplan opgesteld, in samenwerking met het kwaliteitsteam van de gemeente Noordwijk.

Duurzaam & gezond in Landgoed in den Houte Noordwijkerhout

Het landschap maakt integraal onderdeel uit van deze gebiedsontwikkeling. Duurzaamheid, natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De Bavo-sloot ontwikkelt zich tot een meanderende waterloop in een doorlopend parklandschap. Er is blijvend oog voor de groenstructuur. Daar waar het kan, blijven de bomen behouden en voor iedere boom die gekapt wordt, wordt een nieuwe boom geplant. Het water wordt lokaal gebufferd in de ‘long’ van het landgoed. Deze ‘long’ bestaat uit wadi’s waar het water wordt geïnfiltreerd in de bodem. Bijzonder is dat met uitzondering van de eerste honderd woningen alle woningen op een eigen collectief warmtesysteem worden aangesloten; collectief Warmte Koude Opslag (WKO). Een WKO is een stabiele vorm van bodemwarmte die efficiënt en energiezuinig is.

Dit project in de media

Deel dit project op social media