Bouwcombinatie BAM/Trebbe/Equans levert nieuwe Critical Decision Unit op aan UMCG

Op 6 februari leverde de Bouwcombinatie BAM/Trebbe/Equans na een bouwtijd van vijftien maanden, de nieuwe Critical Decision Unit op aan het UMCG. De Critical Decision Unit (CDU) is samen met de Spoedeisende Hulp (SEH) onderdeel van afdeling Acute Zorg. De acute zorg is naast oncologie en transplantatie het derde speerpunt van het UMCG. Patiëntenzorg wordt geïntegreerd met onderzoek, onderwijs en opleiding zodat zij met elkaar samenhangen en elkaar versterken.

Een nieuwe verpleegunit met 14 eenpersoonskamers

In mei 2024 krijgt de afdeling Acute Zorg de beschikking over een Critical Decision Unit. De CDU is een verpleegunit voor patiënten met acute medische problemen en heeft 14 eenpersoonskamers. Alle kamers zijn uitgerust met monitorbewaking. De patiëntenkamers zijn identiek aan die van de SEH. Op de afdeling wordt gedurende maximaal 24 uur aan het initiële diagnostisch behandeltraject, dat op de SEH is gestart, een vervolg gegeven waarna definitieve plaatsing wordt bepaald.

ondertekening CDU

V.l.n.r. Bart van der Linden (Trebbe), Henk Kuipers (bouwdirectie Van der Plas), André Hundt (UMCG)

CDu4
cdu2
CDU1
CDU

Onderdeel van een groter geheel

De CDU is een onderdeel van de eerste fase van de vernieuwing van de Hotfloor van het UMCG. De opdracht houdt in dat Bouwcombinatie BAM/Trebbe/Equans de komende jaren gefaseerd de verschillende afdelingen van de Hotfloor verbouwt. Zo heeft de combinatie in september 2022 cluster 1.1 opgeleverd dat bestaat uit het Centrum Acute Zorg (CAZ) en de traumakamers. In diezelfde maand volgde cluster 1.2 dat IC Neonatologie omvat. Op 22 oktober 2022 startte het tweede deel van deze fase 1, de Critical Decision Unit (CDU).  Verder bestaat de opdracht uit een raamovereenkomst voor een periode van 4 + 1 jaar voor de vernieuwing en verbetering van de faciliteiten binnen het kernprogramma van de Hotfloor. Hein Trebbe sr., directeur: “Ik ben buitengewoon blij met deze nieuwe mijlpaal in de vernieuwing van de Hotfloor. Met veel zorg en aandacht voor de omgeving hebben we deze verbouwing gerealiseerd, ik ben trots op de mensen die hier zich voor de volle 100% hebben ingezet én het behaalde eindresultaat.”

Bouwen in het hart van het ziekenhuis

De doelstelling voor de hele Hotfloor is om in 2026 klaar te zijn. Een belangrijke voorwaarde is dat de patiëntenzorg doorgaat terwijl er gebouwd wordt in het hart van het ziekenhuis. Dit betekent dat er steeds rekening moet worden gehouden met elkaar. Er kan niet altijd gebouwd worden op momenten dat er bijvoorbeeld geopereerd wordt en andersom ervaren medewerkers overlast en moeten sommigen (tijdelijk) verhuizen om plaats te maken voor de Hotfloor. Ook patiënten en bezoekers merken dat er gebouwd en verbouwd wordt. Maar alles voor het uiteindelijke resultaat: een Hotfloor voor patiënten en medewerkers.