Woonconcept en Trebbe verduurzamen in Meppel samen 59 woningen

Trebbe is in opdracht van woningcorporatie Woonconcept gestart met het verduurzamen van 59 woningen in de wijk Ezinge in Meppel. Samen met de bewoners is afgelopen maanden nagedacht over wat er moet gebeuren om hun woning nog comfortabeler te maken. Die gezamenlijke plannen worden nu uitgevoerd.

Bewonersadviesgroep

Samen met bewoners en vaste samenwerkingspartners zoekt Woonconcept naar de beste manier om woningen aan te passen met als doel om het wooncomfort te verhogen, de woningen goed te isoleren en zoveel mogelijk energie zelf op te wekken. In maart dit jaar is een eerste avond geweest met de bewoners. Zij vertelden wat verbeterd moet worden aan de woningen. Een aantal bewoners gaf aan verder mee te willen denken in een bewonersadviesgroep. Vervolgens hebben Woonconcept en Trebbe de plannen technisch uitgewerkt en samen met de bewonersadviesgroep definitief gemaakt.

100% enthousiasme

Onder andere het dak wordt vernieuwd en de woning wordt opnieuw geïsoleerd. De bewoners krijgen nieuwe ramen en deuren en zonnepanelen op het dak. De energierekening gaat dus flink omlaag. “Doordat we nauw samenwerkten met de bewoners en de bewonersadviesgroep, is het plan op maat en naar hun wensen. En hebben alle bewoners aan ons akkoord gegeven om de werkzaamheden uit te voeren”, zegt Monique Koobs, projectleider sociaal bij Woonconcept.

Een langdurige samenwerking

Woonconcept gaat voor de verduurzaming van woningen samenwerkingen aan met partners. In de gemeente Meppel werkt Woonconcept hiervoor samen met Trebbe. De verduurzaming van de woningen aan de Resedastraat en Rozenstraat is het eerste project. De werkzaamheden zijn eind augustus gestart en worden naar verwachting nog in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd. “Wij vinden het fantastisch dat wij Woonconcept ondersteunen bij het energiezuiniger en betaalbaarder maken van haar woningvoorraad”, vertelt Antje de Groot, directeur bij Trebbe. “Dit sluit naadloos aan op de doelstellingen van Trebbe BestaandWonen, met hart voor de bewoner en oog voor betaalbaarheid.”