Wijkvernieuwing Tinnegieter Harderwijk van start

Verduurzaming en nieuwbouw woningen leiden tot een toekomstbestendige, leefbare wijk

Woningcorporatie UWOON en ontwikkelende bouwer Trebbe zijn onlangs gestart met de verduurzaming van vijf woningen in de wijk Tinnegieter in Harderwijk. Daarmee is de grootschalige vernieuwing van de wijk Tinnegieter officieel van start gegaan. Gefaseerd wordt de wijk klaar gemaakt voor de toekomst. Zestig eengezinswoningen maken plaats voor 78 energiezuinige en gasloze woningen en worden vijf woningen verduurzaamd, ook komt er meer ruimte voor parkeerplaatsen en groen.

Dick Zandvoort, manager Vastgoed bij UWOON: “Het project Tinnegieter is een mooi voorbeeld van goed samenwerken, met betrokken bewoners en Trebbe als ontwikkelende bouwer. Samen geven we vorm aan de herstructurering van de wijk. Het is goed dat we naast het verduurzamen van de wijk ook extra woningen gaan opleveren.”

Antje de Groot-Schuttert, directeur bij Trebbe: “Wij vinden het fantastisch dat wij samen met UWOON de wijk Tinnegieter klaar mogen maken voor de toekomst. Voor ons is dit een prachtige, integrale opdracht die vanuit een hele prettige samenwerking met UWOON tot stand is gekomen.”

Het plan: 78 nieuwbouwwoningen

Uit eerdere gesprekken bleek dat (buurt)bewoners behoefte hebben aan meer keuze in het woningaanbod. Daarbij wensten ze meer parkeerplaatsen en groen in de wijk. Daarom is al in 2016, samen met bewoners, gestart met de ontwikkeling van een wijkvernieuwingsplan. Dit plan is uitgewerkt aan de hand van wensen van (buurt)bewoners, een klankbordgroep en de gemeente. Om dit plan te realiseren maken de huidige 60 eengezinswoningen plaats voor 78 energiezuinige en gasloze woningen, naar een ontwerp van De Bruin Architecten uit Zwolle. De 18 extra woningen zijn goed nieuws voor woningzoekenden in Harderwijk. Het aanbod bestaat uit 21 eengezinswoningen, 31 appartementen, 18 beneden-bovenwoningen en 8 levensloopbestendige woningen. Zo is er voor elk wat wils.

Energiezuinig wonen

Naast de wijkvernieuwing hebben alle bewoners van de Bernhardlaan 2 t/m 10 (e) ingestemd met het energiezuinig maken van hun woning. De huizen krijgen nieuwe daken, HR++ glas, vloer- en spouwisolatie, en een energiebesparend ventilatiesysteem.

Planning

Trebbe werkte de afgelopen maanden in opdracht van UWOON aan de verdere uitwerking van de wijkvernieuwing inclusief de bewonerscommunicatie en – begeleiding. De verduurzaming van de vijf woningen is eind augustus gestart en wordt naar verwachting in oktober dit jaar afgerond. Naar verwachting worden de eerste nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. Als alles volgens plan verloopt is het volledige plan in het derde kwartaal van 2023 afgerond.