Verbouwing Tolzicht Brummen stap dichterbij

'Veluwonen en Trebbe gaan overeenkomst aan'

Onlangs ondertekenden Nel Bruil, directeur-bestuurder a.i. van Veluwonen en Marinus den Harder, directeur bij Trebbe de overeenkomst voor de verbouwing van woonzorgcentrum Tolzicht in Brummen. De werkzaamheden starten dit najaar en worden naar verwachting rond de zomer van 2022 afgerond. Na de werkzaamheden is binnen Tolzicht het accent verschoven van ’verblijf in een zorginstelling’ naar ‘zo gewoon mogelijk wonen’ en daarmee klaar voor de toekomst.

Nel Bruil: “We zijn erg blij dat we Tolzicht kunnen gaan verbouwen. We willen namelijk graag dat de oudere mensen uit Brummen fijn wonen ondanks hun intensieve ondersteuningsvraag. Daarbij worden zij goed verzorgd door zorgorganisatie Riwis. Er is een prettige samenwerking tussen Trebbe, Riwis Zorg & Welzijn, Zorggroep Apeldoorn en Veluwonen en we verheugen ons op een mooi, vernieuwd Tolzicht.”

Marinus den Harder, directeur bij Trebbe: “De ondertekening van de overeenkomst is een bevestiging van de goede klik tussen Veluwonen en Trebbe en de andere betrokkenen. Tegelijkertijd is dit het startpunt voor een nieuw werk waarbij we elkaars belangen én die van de bewoners niet uit het oog verliezen. Wij kijken uit naar de volgende stap.”

Ondertekening Tolzicht Brummen
Tolzicht Brummen intramuraal juli 2020 (4)

Tolzicht; van zorgsfeer naar woonsfeer

Veluwonen, Riwis, Zorggroep Apeldoorn en Trebbe hebben samen met Van de Looi Architecten het ontwerp gemaakt voor de verbouwing. Uitgangspunten vanuit bewonersperspectief hierbij zijn ‘geloof in eigen kunnen’ en ‘van verblijf naar wonen’. Om Tolzicht hierop te laten aansluiten komen in het huidige restaurant zes extra woningen. Ook worden overige algemene ruimten opgeofferd ten behoeve van extra appartementen. De woonbuurtjes krijgen centraal nieuwe buurtkamers waar kan worden gekookt, gegeten en activiteiten plaatsvinden en de gangen worden omgebouwd tot woonstraatjes. Ook wordt de entreehal getransformeerd tot een ontmoetingsruimte. Na de werkzaamheden staan kleinschalig wonen en ontmoeting centraal binnen Tolzicht. Ook het naastgelegen gebouw met de aanleunwoningen wordt opgeknapt met een nieuwe entree, scootmobielruimten en een algehele modernisering.

Impressie Tolzicht
Tolzicht Brummen extramuraal juli 2020 (4)

Met hart voor de bewoners bouwen aan een toekomstbestendig Tolzicht

Tijdens het werk blijven de bewoners in Tolzicht gewoon thuis wonen. Verbouwen geeft helaas altijd overlast en daarom is er veel extra aandacht voor de bewoners. De speciale woonconsulent van Trebbe informeert bewoners en hun familie over de werkzaamheden en houdt de vinger aan de pols.

Zodra de bouwteamfase is doorlopen wordt gestart met de werkzaamheden. Naar verwachting start de verbouw in dit najaar, als alles volgens plan verloopt wordt het vernieuwde Tolzicht rond de zomer van 2022 opgeleverd.