Upsilon Groningen genomineerd voor Grote Groninger Gebouwenquête

Upsilon Groningen is één van de vijftien genomineerden voor de Grote Groninger Gebouwenquête. De Grote Groninger Gebouwenenquête is een traditioneel onderdeel van de jaarlijkse Dag van de Architectuur in Groningen die dit jaar op 1 juni plaatsvindt. Ieder jaar zijn er twee winnaars: de winnaar van de vakjury en de winnaar van de publieksjury. Daarnaast zijn er ook tweede en derde plaatsen van zowel vakjury als publieksjury.

Upsilon maakt deel uit van de herstructurering en versterking van het centrumgebied van de wijk Paddepoel, een uitbreidingswijk uit de jaren 50 en 60. De bouw van Upsilon, naar het ontwerp van KENK architecten, vond plaats in twee fasen. De eerste fase, een woongebouw met 73 huur- en zorgwoningen met voorzieningen, is in 2014 opgeleverd. De recent opgeleverde tweede fase biedt plaats aan 445 studentenwoningen en 20 woningen voor jongeren. De woningen zijn ondergebracht in twee bouwdelen: een middelhoog bouwblok en een 50 meter hoge woontoren.

Opvallend vanzelfsprekend

Pim Köther, architect bij KENK architecten legt uit wat bijzonder is aan de architectuur van Upsilon: “De woontoren markeert de belangrijke positie van het complex binnen de wijk Paddepoel. Kenmerkend voor het complex zijn de gelede opbouw en de getrapte teruggeplaatste etages. Wij hebben bij dit grote project in de stad geprobeerd een markant, stoer en zelfbewust gebouw te maken. Maar ook een gebouw die een innige verstandhouding heeft met de omgeving. Een mooi voorbeeld van een gebouw dat zich onderscheidt door een opvallende vanzelfsprekendheid.”

Upsilon is ontwikkeld door woningcorporatie Nijestee in samenwerking met Trebbe. De woningen maken voor hun verwarming en warm tapwater gebruik van aardwarmte, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de Groningse duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast is het project, als een van de eerste nieuwbouwprojecten, door Trebbe aardbevingsbestendig uitgevoerd.

Stem zo lang het nog kan!

Vindt u ook dat Upsilon een prachtige aanvulling is op de stad Groningen? Breng dan uw stem uit via https://www.dagvandearchitectuurgroningen.nl/enquete/50/upsilon