Trebbe ziet sterke stijging in omzet en rendement in 2015

Het herstel dat zich in 2014 aftekende, heeft zich doorgezet in 2015. De totale omzet nam met ruim 38% toe tot € 188 miljoen. Voor 2016 verwacht Trebbe een lichte stijging van de omzet ten opzichte van 2015. Vooral de omzet uit ons woonconcept BasisWonen heeft een sterke groei doorgemaakt; van € 20 miljoen in 2014 naar ruim € 60 miljoen in 2015. Daarnaast nam de omzet in bedrijfshuisvesting voor het eerst in vele jaren fors toe. Het nettoresultaat van Trebbe werd ruimschoots verdubbeld ten opzichte van 2014; van € 2,2 miljoen naar ruim 5,4 miljoen (2,9% van de omzet). “Trebbe is in de jaren die achter ons liggen altijd winstgevend gebleven”, vertelt Hein Trebbe sr.

Personeel

Als gevolg van de sterke omzetgroei is ook het personeelsbestand van Trebbe gegroeid. In 2015 waren er 258 personen in dienst, een stijging van ruim 8% ten opzichte van 2014. Naar verwachting neemt het aantal medewerkers in 2016 verder toe.

Missie: creëren van (klant)waarde voor alle belanghebbenden

Trebbe heeft de afgelopen jaren vol ingezet op conceptueel denken en werken. BasisWonen, HoogWonen en BestaandWonen zijn hier het resultaat van. Hein Trebbe sr.: “Onze concepten beantwoorden aan de sterke focus waardoor zoveel mogelijk klantwaarde gecreëerd en geboden wordt. Door onze concepten kunnen wij efficiënter, sneller, kwalititatief betere producten bieden aan onze opdrachtgevers en klanten. Deze strategie werpt zijn vruchten af.” Doorkijk 2016 De goed gevulde orderportefeuille biedt een stevige basis voor 2016 en de daaropvolgende jaren. Dit geldt voor de concepten BasisWonen, HoogWonen en BestaandWonen. Ook utilitaire opdrachten zoals bedrijfshuisvesting en zorgcomplexen zijn aan de portefeuille voor 2016 en verdere jaren toegevoegd.

Over Trebbe

Trebbe is een conceptuele dienstverlenende bouwer. Van planontwikkeling tot en met oplevering en meerjarig onderhoud. Van nieuwbouw tot renovatie in woningbouw en utiliteitsbouw. We werken aan resultaten die voldoen aan de verwachting van onze klanten. De kracht en ervaring van ruim een eeuw bouwhistorie gebruiken wij als fundament voor een toekomst waarin mensen, materialen en hun omgeving in balans zijn. We kijken voortdurend naar de wereld om ons heen en passen onze werkwijze daarop aan.