De Huismeesters en Trebbe gaan van start in De Wijert

Sije Holwerda, directeur-bestuurder bij woningcorporatie De Huismeesters en Antje de Groot-Schuttert, directeur bij Trebbe tekenden vandaag de Design & Build overeenkomst voor de nieuwbouw van 285 woningen in De Wijert-Noord.

De Huismeesters startte in het voorjaar van 2020 met woningverbetering van in totaal 152 woningen. Daarnaast worden 222 woningen en 77 garageboxen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De sloopwerkzaamheden starten in augustus 2021. In het nieuwe plan is plek voor 271 appartementen en 14 eengezinswoningen. De nieuwbouw start - naar verwachting - januari 2022.

Sije Holwerda, De Huismeesters: “Herontwikkeling gaat in De Wijert verder dan alleen sloop, nieuwbouw en verbetering van de woningen. In de aanpak zijn kwaliteit, verduurzaming, toevoeging van levensloopbestendige woningen en diversiteit van koop-huur het doel. Ook onderzoeken we met de partijen binnen Wijkdeal De Wijert hoe we de omgeving rondom de woningen zo kunnen inrichten dat iedereen prettig en goed kan wonen in De Wijert.”

Antje de Groot-Schuttert, Trebbe: “Wij zijn ons er zeer bewust van dat deze opgave onderdeel is van een grotere herontwikkeling die de hele wijk betreft. Wij hebben deze opdracht opgepakt met het Groninger architectenbureau Team 4. Het is gelukt om een duurzaam en toekomstbestendig plan te ontwerpen met plattegronden die geschikt zijn voor veel verschillende huurders. We hebben in het ontwerp rekening gehouden met de situering van de woningen die zorgt voor levendigheid op de binnenterreinen voor de bewoners en de buurt. Wij zijn er trots op dat De Huismeesters ons het vertrouwen geeft de herontwikkeling van deze cultuurhistorische wijk en een nieuw thuis voor de huurders tot een succes te maken.”

ondertekening Trebbe DHM
Impressie De Wijert2

Behoud cultuurhistorische waarde in de wijk

De Wijert is een wijk met cultuurhistorische waarde. De wijk heeft een vast patroon van woonblokken afgewisseld met straten en veel groen. Dit is een kwaliteit van de wijk. Dit is de zogeheten stempelstructuur. In overleg met de gemeente heeft De Huismeesters gekozen voor behoud van deze herkenbare structuur. Om in één geheel te blijven met de woningen die niet worden vervangen, komen elementen van deze woningen, zoals objecten die zijn geïnspireerd op de tegeltableaus van kunstenaar Arno Smith.

Toekomstbestendig en duurzaam

Samen met Team 4 Architecten, installatieadviesbureau VIAC en installateur Comfort Partners heeft Trebbe een toekomstbestendig plan ontwikkeld. De vervangende nieuwbouw omvat 271 appartementen en 14 grondgebonden woningen. De appartementen zijn éénslaapkamerwoningen en tweeslaapkamerwoningen en verdeeld over vijf gebouwen. De rijwoningen omvatten twee blokken van zeven woningen. De opgenomen plattegronden maken dat de woningen toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen. Duurzaamheid is  een belangrijk thema binnen deze herontwikkeling. De woningen krijgen een warmtepomp voor verwarming én koeling en voldoen aan BENG. Ook voor natuurinclusiviteit is er ruimte. Zo worden er nestkasten opgenomen in de appartementencomplexen.

Een ongedeelde stad met gemengde wijken

De Huismeesters verduurzaamt zoveel mogelijk bestaande woningen naar label A. Waar dit niet mogelijk is kijken we naar andere mogelijkheden. In de wijken De Wijert en Selwerd sloopt De Huismeesters woningen en vervangt deze door duurzame nieuwbouw. De Huismeesters werkt nauw samen met bewoners, huurdersorganisaties, bouwers, onderhoudsbedrijven en de gemeente Groningen.