Trebbe toegetreden tot NEPROM

De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, verwelkomt in dit nieuwe jaar Trebbe als nieuw lid. De passie voor en het professioneel beoefenen van het vak projectontwikkeling, is wat de leden van de NEPROM bindt.

Over NEPROM

De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is in 1974 opgericht en stelt zich ten doel de samenwerking te bevorderen tussen overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De NEPROM streeft ernaar om de gezamenlijke belangen van haar leden te behartigen. De leden zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen, die op professionele wijze onroerend goed en/of gebieden ontwikkelen of herontwikkelen.

De kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen de leden maakt van de NEPROM een bijzondere vereniging. De lijnen zijn kort en rondom nieuwe ontwikkelingen en thema’s wordt snel input vanuit de leden verzameld, gebundeld en verder verspreid. Binnen de vereniging functioneert een aantal vaste commissies, die een en ander coördineren. De Commissie Woningmarkt, de Commissie Commercieel Vastgoed, de Commissie Professionalisering, de Commissie Duurzaamheid en de Commissie Juridische Zaken adviseren – gevraagd en ongevraagd – het bestuur over relevante ontwikkelingen. De Commissie Professionalisering bewaakt tevens de kwaliteit van door de NEPROM aangeboden opleidingen. De onafhankelijke Commissie Gedragscode bewaakt de naleving van de gedragscode van de vereniging en ontwikkelt moresprudentie op dit vlak.

Kennis ontwikkelen en delen; een grote waarde

Hein Trebbe jr is blij met het lidmaatschap: “NEPROM is een actieve vereniging met belangrijke commissies en leden, in zijn totaliteit levert dat een mooi beeld van de actuele ontwikkelingen in de markt op. De kernwaarden van NEPROM – zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid – sluiten naadloos aan op ons bedrijf en daardoor passen we goed bij elkaar. De grote waarde van het lidmaatschap zit voor ons in het feit dat de leden kennis ontwikkelen en delen en daar leveren wij graag onze bijdrage aan.”