Samenwerkingscontract Saxion en bouwpartners opnieuw getekend

Tijdens het Bouw Café op 13 oktober tekende Trebbe samen met Dura Vermeer, Plegt-Vos en Ter Steege opnieuw het convenant bouw met de academie Business, Building & Technology van Saxion. Samenwerkingscontract Saxion en bouwpartners opnieuw getekend.

Verdere samenwerking

 

Hiermee verlengen zij het al bestaande convenant en spreken ze uit dat verdere samenwerking een feit is. Daarnaast is er een dialoog gevoerd over de bouwbranche in de toekomst. Hoofdvraag daarbij was hoe de toekomstige bouwkundige er in 2025 uitziet en hoe wij het onderwijs daarop moeten aanpassen.

Opleiden voor functies die nog niet bestaan

Uit de dialoog kwam onder andere naar voren dat studenten opgeleid moeten worden voor banen die nu nog helemaal niet bestaan. Ook zijn er vakmensen nodig die verstand hebben van menselijk gedrag en lenig zijn in hun hoofd, zodat ze de toekomstige vernieuwingen aan kunnen. De invloed van de bevolkingsgroei, megadata, serious gaming, Tiny Living, Generative Design, on demand en de terugtredende overheid hebben invloed op de toekomstige ontwikkelingen.

Samen verder

Door het ondertekenen van het convenant geven de samenwerkingspartijen aan zich in te willen zetten om de genoemde veranderingen in te bedden in het huidige onderwijs. Als vervolg zullen mogelijke stappen verder uitgewerkt worden.